HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Perspektywy HR

Global Mobility&Immigration

2023

Q1

2022

2021

Alerty HR

2021

#Alert: Projekt ustawy dot. weryfikacji negatywnego wyniku testu oraz zaszczepienia przeciwko COVID-19 #Alert: Projekt nowelizacji przepisów kodeksu pracy dot. pracy zdalnej #alert: Dofinansowania do wynagrodzeń również dla oddziałów przedsiębiorców zagranicznych #alert: Umowy o dzieło - nowy obowiązek informowania ZUS #alert: Znamy już listę ubezpieczycieli uznawanych na potrzeby postępowań wizowych #Alert: Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa #Alert: Kasy zapomogowo-pożyczkowe – nowe przepisy #Alert: Ustawa o ochronie sygnalistów – główne założenia projektu #Alert: Przedłużenie pandemicznych ograniczeń do końca września #Alert: Praca zdalna – nowy projekt nowelizacji #Alert: „Polski Ład” - projekt ustawy #Alert: KONTROLA TRZEŹWOŚCI – PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU PRACY #Alert: Do trzech razy sztuka – czyli trzeci projekt ustawy o ochronie sygnalistów #Alert: Dwukrotna podwyżka kwoty minimalnego wynagrodzenia #Alert: Dyrektywa promująca równowagę płci we władzach spółek #Alert: Koniec stanu epidemii w Polsce. Minister Zdrowia podaje datę #Alert: Nowy projekt ustawy o sygnalistach #Alert: Rewolucja w sporach zbiorowych i strajkach #Alert: Sejm uchwalił nowelizację Polskiego Ładu #Alert: Stan epidemii zniesiony! Co to oznacza cudzoziemców? #Alert: Work-life balance: propozycje zmian w kodeksie pracy #Alert: Zmiany w umowach na okres próbny #Alert: Zniesienie stanu epidemii #Alert: Związki zawodowe uzyskają dostęp do kolejnych istotnych danych? #ALERT: Polska znosi kwarantannę przy wjeździe z Ukrainy oraz zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów z Rosji #Alert: Nowelizacja Polskiego Ładu stała się faktem

Alerty Global Mobility&Immigration

2022

#Alert: Elektronizacja procedur zatrudnienia cudzoziemców jeszcze w tym roku #Alert: Nowe wzory wniosków o zezwolenia na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zaczną obowiązywać już jutro (29 lipca)! #ALERT: Możliwość podróżowania dostępna nie dla wszystkich uciekających przed wojną w Ukrainie #ALERT: Specustawa – dokument elektroniczny umożliwi podróżowanie obywatelom Ukrainy #Alert: Planowana likwidacja przedłużenia legalnego pobytu cudzoziemców #Alert: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach Alert: Zmiany w programie wizowym Poland Business Harbour #Alert: Polska znosi covidowe ograniczenia we wjeździe cudzoziemców (z wyjątkiem Rosji i Białorusi) #ALERT: Możliwość wjazdu cudzoziemców do Polski wobec wojny na Ukrainie #Alert: Powszechna mobilizacja na Ukrainie #ALERT: Polska znosi kwarantannę przy wjeździe z Ukrainy oraz zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów z Rosji #Alert: Ministerstwo zapowiada znaczące ułatwienia w legalizacji pracy i pobyt uchodźców z Ukrainy #Alert: Komisja Europejska (KE) proponuje objęcie ochroną czasową osób poszukujących schronienia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. #ALERT: Projekt specustawy – uproszczenie podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy #Alert: Bezprecedensowa decyzja Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej dla wysiedleńców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie #Alert: Specustawa o ochronie obywateli Ukrainy #Alert: Specustawa – przyjazd ze Słowacji nie pozbawi prawa pobytu w Polsce #ALERT: Specustawa – zrównanie statusu Ukraińców niezależnie od drogi przybycia do Polski #ALERT: Likwidacja kwarantanny po przyjeździe do Polski #ALERT: Specustawa – urząd nie przyjmie skargi w sprawie zezwolenia na pobyt dla cudzoziemca #ALERT: Specustawa – Ukraińcy uzyskają wizy w Polsce, Białorusini łatwiej zalegalizują pobyt (jeśli minister wyda rozporządzenie) #Alert: Stan epidemii zniesiony! Co to oznacza cudzoziemców?