HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Perspektywy HR

Global Mobility&Immigration

2022

Alerty HR

Alerty Mobility

2022

#Alert: Planowana likwidacja przedłużenia legalnego pobytu cudzoziemców #Alert: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach Alert: Zmiany w programie wizowym Poland Business Harbour #Alert: Polska znosi covidowe ograniczenia we wjeździe cudzoziemców (z wyjątkiem Rosji i Białorusi) #ALERT: Możliwość wjazdu cudzoziemców do Polski wobec wojny na Ukrainie #Alert: Powszechna mobilizacja na Ukrainie #ALERT: Polska znosi kwarantannę przy wjeździe z Ukrainy oraz zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów z Rosji #Alert: Ministerstwo zapowiada znaczące ułatwienia w legalizacji pracy i pobyt uchodźców z Ukrainy #Alert: Komisja Europejska (KE) proponuje objęcie ochroną czasową osób poszukujących schronienia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. #ALERT: Projekt specustawy – uproszczenie podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy #Alert: Bezprecedensowa decyzja Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej dla wysiedleńców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie #Alert: Specustawa o ochronie obywateli Ukrainy #Alert: Specustawa – przyjazd ze Słowacji nie pozbawi prawa pobytu w Polsce #ALERT: Specustawa – zrównanie statusu Ukraińców niezależnie od drogi przybycia do Polski #ALERT: Likwidacja kwarantanny po przyjeździe do Polski #ALERT: Specustawa – Ukraińcy uzyskają wizy w Polsce, Białorusini łatwiej zalegalizują pobyt (jeśli minister wyda rozporządzenie) #ALERT: Specustawa – urząd nie przyjmie skargi w sprawie zezwolenia na pobyt dla cudzoziemca #Alert: Stan epidemii zniesiony! Co to oznacza cudzoziemców?