HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Perspektywy HR

Alerty HR

2023

HR Legal Update: Znamy plan kontroli sektorowych UODO na 2024 r. Kontrolą może zostać objęty każdy pracodawca prywatny! HR Legal Update: Bezpłatne pozwy pracowników faktem! #Alert: Europejska emerytura – zniesienie barier pomiędzy krajami UE w zakresie oszczędzania na emeryturę HR Legal Update: Czy ustawodawca zdecyduje się na zlikwidowanie limitów w łańcuchu outsourcingowym? HR Legal Update: Zatrudnienie pracowników młodocianych – zmiany od września 2023 r. HR Legal Update: Co dalej z umowami B2B? - implementacja dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych coraz bliżej HR Legal Update: Pracodawca zakaże kierowcy równoległego zatrudnienia HR Legal Update: Obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – rewolucja w sporach pracowniczych staje się faktem! HR Legal Update: Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca br. - konsekwencje w prawie pracy, prawie imigracyjnym i postępowaniu cywilnym HR Legal Update: Krwiodawcy w firmach – zmiana przepisów od 20 kwietnia br. HR Legal Update: Work-life balance - przepisy przejściowe HR Legal Update: Ściąga dla pracodawcy 2.0 - co zmienią Dyrektywy UE? HR Legal Update: Jest kolejny projekt przepisów o sporach zbiorowych – mniej korzystny dla pracodawców niż poprzedni HR Legal Update: Ściąga dla pracodawcy - co zmienią Dyrektywy UE? FAQs - Kodeks pracy 2023 HR Legal Update: Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentowania trzeźwości pracowników #Alert: Zmiany podatkowe od 1 stycznia 2023 r. HR Legal Update: Nowe stawki „kilometrówki” HR Legal Update: Nowy informatyczny system kadrowy dla niektórych zatrudniających

2021

#Alert: Projekt ustawy dot. weryfikacji negatywnego wyniku testu oraz zaszczepienia przeciwko COVID-19 #Alert: Projekt nowelizacji przepisów kodeksu pracy dot. pracy zdalnej #alert: Dofinansowania do wynagrodzeń również dla oddziałów przedsiębiorców zagranicznych #alert: Umowy o dzieło - nowy obowiązek informowania ZUS #alert: Znamy już listę ubezpieczycieli uznawanych na potrzeby postępowań wizowych #Alert: Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa #Alert: Kasy zapomogowo-pożyczkowe – nowe przepisy #Alert: Ustawa o ochronie sygnalistów – główne założenia projektu #Alert: Przedłużenie pandemicznych ograniczeń do końca września #Alert: Praca zdalna – nowy projekt nowelizacji #Alert: „Polski Ład” - projekt ustawy #Alert: KONTROLA TRZEŹWOŚCI – PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU PRACY #Alert: Do trzech razy sztuka – czyli trzeci projekt ustawy o ochronie sygnalistów #Alert: Dwukrotna podwyżka kwoty minimalnego wynagrodzenia #Alert: Dyrektywa promująca równowagę płci we władzach spółek #Alert: Koniec stanu epidemii w Polsce. Minister Zdrowia podaje datę #Alert: Nowy projekt ustawy o sygnalistach #Alert: Rewolucja w sporach zbiorowych i strajkach #Alert: Sejm uchwalił nowelizację Polskiego Ładu #Alert: Stan epidemii zniesiony! Co to oznacza cudzoziemców? #Alert: Work-life balance: propozycje zmian w kodeksie pracy #Alert: Zmiany w umowach na okres próbny #Alert: Zniesienie stanu epidemii #Alert: Związki zawodowe uzyskają dostęp do kolejnych istotnych danych? #ALERT: Polska znosi kwarantannę przy wjeździe z Ukrainy oraz zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów z Rosji #Alert: Nowelizacja Polskiego Ładu stała się faktem

Alerty Global Mobility&Immigration

2023

#GMILegalUpdate: Nowy poziom minimalnego wynagrodzenia dla pracowników delegowanych do Polski GMI Legal Update: Kontrole graniczne na polskich granicach #GMILegalUpdate: Przywrócenie kontroli granicznych na granicy Polski z Niemcami GMI Legal Update: Europejska ochrona czasowa dla osób wysiedlonych z Ukrainy oficjalnie przedłużona GMI Legal Update: Zmiany w procesie uzyskiwania wizy do Polski w Indiach GMI Legal Update: Komisja Europejska zapowiada przedłużenie ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy do marca 2025 r. #Alert: Rewolucja w centrach wizowych obsługujących polskie wnioski wizowe GMI Legal Update: Ryzyko zamknięcia polskiej granicy dla podróżnych z Białorusi lub Rosji GMI Legal Update: Koniec składania wniosków wizowych pocztą z terytorium Polski GMI Legal Update: Jak zabezpieczyć się przed bezprawnym pozbawieniem statusu UKR - nowe wytyczne dla obywateli Ukrainy wyjeżdżających z Polski na mniej niż 30 dni GMI Legal Update: Cudzoziemcy - posiadacze wiz Poland Business Harbour mogą kontynuować działalność gospodarczą po wygaśnięciu wizy, także po 31 lipca 2023 r. GMI Legal Update: Nowość dla obywateli Białorusi: polski dokument podróży alternatywą dla białoruskiego paszportu GMI Legal Update: Praca cudzoziemców w Polsce - warto wiedzieć GMI Legal Update: Dzieci z Ukrainy poniżej 13 roku życia już mogą posługiwać się Diia.pl w celach podróżowania GMI Legal Update: Ochrona czasowa dla Ukraińców będzie przedłużona GMI Legal Udapte: Diia.pl umożliwi podróżowanie dzieciom uciekającym z Ukrainy przed rosyjską inwazją GMI Legal Update: Nowelizacja specustawy ukraińskiej – przegląd najistotniejszych zmian GMI Legal Update: Elektronizacja procedur zatrudniania cudzoziemców z opóźnieniem GMI Legal Update: Zmiany w powiadomieniach o rozpoczęciu pracy Ukraińców – pracodawcy, którzy nie złożyli powiadomień na czas, będą mogli uzupełnić ten brak w terminie 14 dni

2022

#Alert: Elektronizacja procedur zatrudnienia cudzoziemców jeszcze w tym roku #Alert: Nowe wzory wniosków o zezwolenia na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zaczną obowiązywać już jutro (29 lipca)! #ALERT: Możliwość podróżowania dostępna nie dla wszystkich uciekających przed wojną w Ukrainie #ALERT: Specustawa – dokument elektroniczny umożliwi podróżowanie obywatelom Ukrainy #Alert: Planowana likwidacja przedłużenia legalnego pobytu cudzoziemców #Alert: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach Alert: Zmiany w programie wizowym Poland Business Harbour #Alert: Polska znosi covidowe ograniczenia we wjeździe cudzoziemców (z wyjątkiem Rosji i Białorusi) #ALERT: Możliwość wjazdu cudzoziemców do Polski wobec wojny na Ukrainie #Alert: Powszechna mobilizacja na Ukrainie #ALERT: Polska znosi kwarantannę przy wjeździe z Ukrainy oraz zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów z Rosji #Alert: Ministerstwo zapowiada znaczące ułatwienia w legalizacji pracy i pobyt uchodźców z Ukrainy #Alert: Komisja Europejska (KE) proponuje objęcie ochroną czasową osób poszukujących schronienia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. #ALERT: Projekt specustawy – uproszczenie podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy #Alert: Bezprecedensowa decyzja Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej dla wysiedleńców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie #Alert: Specustawa o ochronie obywateli Ukrainy #Alert: Specustawa – przyjazd ze Słowacji nie pozbawi prawa pobytu w Polsce #ALERT: Specustawa – zrównanie statusu Ukraińców niezależnie od drogi przybycia do Polski #ALERT: Likwidacja kwarantanny po przyjeździe do Polski #ALERT: Specustawa – urząd nie przyjmie skargi w sprawie zezwolenia na pobyt dla cudzoziemca #ALERT: Specustawa – Ukraińcy uzyskają wizy w Polsce, Białorusini łatwiej zalegalizują pobyt (jeśli minister wyda rozporządzenie) #Alert: Stan epidemii zniesiony! Co to oznacza cudzoziemców?