HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Nowelizacja specustawy ukraińskiej weszła w życie – legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce oficjalnie przedłużony do 30 czerwca 2024 r.

22.02.2024

22 lutego 2024 r. weszła w życie nowelizacja tzw. specustawy ukraińskiej, czyli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (po publikacji w Dzienniku Ustaw w dniu 21 lutego 2024 r.) Szczególne rozwiązania związane z prawem pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce zostały przedłużone do 30 czerwca 2024 roku.

Szczegóły rozwiązań imigracyjnych wprowadzonych nowelizacją specustawy są niezmienione w stosunku do projektu, który omawialiśmy tutaj.

Tym samym, nowe przepisy wprowadzają:

  • Przedłużenie do 30 czerwca 2024 r. prawa pobytu w Polsce dla posiadaczy tzw. statusu UKR, czyli osób które przybyły do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.
  • Przedłużenie do 30 czerwca 2024 r. prawa pobytu w Polsce dla obywateli Ukrainy, których wizy, zezwolenia na pobyt czasowy lub prawo pobytu w ruchu bezwizowym wygasły po 24 lutego 2022 r.
  • Zachowanie (bezterminowe) prawa do wykonywania w Polsce pracy przez legalnie przebywających obywateli Ukrainy, bez potrzeby uzyskania zezwolenia na pracę, na podstawie powiadomienia składanego przez pracodawcę do urzędu pracy.
  • Przedłużenie do 30 czerwca 2024 r. okresu, w którym udziela się obywatelowi Ukrainy wyjątkowego 1-rocznego zezwolenia na pobyt czasowy, w sytuacji, gdy nie spełnia zwykłych przesłanek udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.
  • Przedłużenie do 30 czerwca 2024 r. okresu obowiązywania ułatwień w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Pobierz PDF: tutaj.