HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Tomasz Rogala

Radca prawny, Partner

Zarządzający Zespołem Global Mobility&Immigration. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa w obszarze prawa pracy i prawa imigracyjnego. Zarządza projektami z zakresu międzynarodowej mobilności pracowników, takimi jak transfery wewnątrz grupy kapitałowej (intra-corporate transfers) oraz delegowania w celu świadczenia usług, a także projektami dotyczącymi lokalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Reprezentuje klientów w postępowaniach dot. legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców przed organami administracyjnymi w obu instancjach oraz sądami. Doradza kompleksowo w obszarze wszystkich aspektów HR związanych z zatrudnieniem cudzoziemców oraz prowadzi szkolenia i warsztaty dot. tych zagadnień. Autor publikacji prasowych i komentarzy dot. tematu zatrudniania cudzoziemców.

Niezależnie od zagadnień mobilności pracowniczej i zatrudniania cudzoziemców, doradza w pełnym spektrum indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym w zakresie zagadnień takich jak zwolnienia, restrukturyzacje, relacje ze związkami zawodowymi i innymi przedstawicielstwami pracowników, kształtowanie systemów wynagradzania, zarządzenie czasem pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wykształcenie

  • Prawo, Uniwersytet Łódzki
  • Prawo, Uniwersytet w Tours

Języki

  • angielski
  • francuski
  • niemiecki

Książki

Powiązane artykuły