HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Obywatele Rosji stracą ułatwienia w wykonywaniu pracy w Polsce  

29.09.2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje już w październiku ograniczyć możliwość wykonywania pracy w Polsce przez Rosjan. Dokładna data wprowadzenia zmian nie jest jeszcze znana. Dotychczas obywatele Rosji mogli podejmować pracę na uproszczonych zasadach. Zmiany mają związek z innymi sankcjami wprowadzanymi już wcześniej przez kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) np. ograniczenia w wydawaniu wiz czy restrykcje dotyczące możliwości wjazdu do Polski niektórych grup rosyjskich podróżnych.

Planowane jest wykreślenie Rosji z listy państw, których obywatele mogą wykonywać pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, (rejestrowanego przez pracodawcę w urzędzie pracy). Obecnie ten rodzaj dokumentu umożliwia wykonywania pracy na okres do 24 miesięcy, a jego rejestracja zajmuje na ogół do kilku dni. Jest to dużo szybsze rozwiązanie, niż uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Wydanie zezwolenia na pracę zajmuje nawet kilka miesięcy (czas oczekiwania różni się między regionami Polski).

W zależności od ostatecznego kształtu przyjętych przepisów, możliwość wykonywania pracy na podstawie oświadczenia mogą utracić nie tylko nowozatrudnieni cudzoziemcy. Również obywatele Rosji którzy już wcześniej rozpoczęli pracę na podstawie oświadczenia mogą stracić taką możliwość. W chwili obecnej nie jest jeszcze opublikowany tekst projektu nowych przepisów. W przypadku jeśli nowe przepisy nie będą zawierały rozwiązań przejściowych, cudzoziemcy z Rosji będą musieli przerwać wykonywanie pracy po wejściu w życie nowych przepisów, do czasu uzyskania dla nich zezwolenia na pracę.

Pozbawienie Rosjan możliwości pracy na podstawie oświadczenia wydłuży proces ich ewentualnego zatrudnienia, ale nie uniemożliwi go. Wciąż będzie możliwe uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca z Rosji, zamiast rejestracji dla niego oświadczenia. Jednak czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca znacznie wydłuży się, ze względu na dłuższy czas potrzebny na uzyskanie dokumentu legalizującego pracę w Polsce.

Nasz zespół stale monitoruje zmiany w przepisach prawa imigracyjnego i będzie śledził postępy prac dotyczących likwidacji ułatwień w zatrudnieniu Rosjan.