HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO jest PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler z siedzibą w Warszawie („PCS”) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000962923.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować bezpośrednio w biurze PCS, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa oraz drogą mailową wysyłając wiadomość na adres:  perspektywyhr@pcslegal.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu naszych usług, przesyłania informacji o charakterze naukowy, prawniczym i o wykonywaniu zawodu jak również w celu utrzymywania kontaktu. M.in. realizując ww. cele przesyłamy do Ciebie nasz newsletter Perspektywy HR oraz inne informacje.

Ponadto, jeżeli bierzesz udział w organizowanym przez nas wydarzeniu (np. webinarze lub wydarzeniu stacjonarnym) Twoje dane przetwarzane są w celu rejestracji Cię w wydarzeniu i umożliwieniu wzięcia w nim udziału.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do otrzymywania naszych newsletterów lub wzięcia udziału w organizowanym przez PCS wydarzeniu.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes PCS, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem PCS jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz utrzymywanie z Tobą kontaktu.

Ponadto podstawą do przesyłania Ci newslettera Perspektywy HR oraz innych materiałów i informacji jest Twoja zgoda udzielona na podst. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jeżeli otrzymamy dodatkowe dane osobowe, poza tymi, które są wymagane do wysłania newslettera będziemy je przetwarzać na podstawie  zgody wyrażonej w formie jednoznacznej, potwierdzającej czynności- przekazania ich PCS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z rejestracją na organizowane przez PCS wydarzenie, Twoje dane podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rejestracji do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz prowadzenie marketingu własnych usług, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • rezygnacji z otrzymywania newslettera lub innych przesyłanych przez nas materiałów;
 • zakończenia prowadzenia przez nas działań marketingowych skierowanych do Ciebie;
 • cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na przesłance zgody;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, chyba że dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do realizacji innych celów.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych dla nas;
 • podmiotom świadczącym na rzecz PCS usługi wsparcia informatycznego;
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PCS

 • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zaktualizuje się inna podstawa przetwarzania uniemożliwiająca nam realizację Państwa żądania;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Po przekazaniu PCS Twoich danych osobowych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach prowadzenia przez PCS marketingu bezpośredniego nie musi zawierać uzasadnienia. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. O zmianie celu przetwarzania zostaniesz przez nas poinformowany. Sprzeciw możesz złożyć kontaktując się z nami listownie bądź mailowo na adres perspektywyhr@pcslegal.pl.

 • przeniesienia danych osobowych w zakresie, w jakim opiera się ono na Twojej zgodzie;
 • jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych przez okres do wycofania zgody. Aby cofnąć udzieloną przez Ciebie zgodę skontaktuj się z PCS listownie lub mailowo na adres perspektywyhr@pcslegal.pl.

SKARGA

W przypadku kwestionowania sposobu przetwarzania danych osobowych przez PCS przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.