HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#ALERT: Specustawa – Ukraińcy uzyskają wizy w Polsce, Białorusini łatwiej zalegalizują pobyt (jeśli minister wyda rozporządzenie)

06.04.2022

Rząd przyspieszył prace nad projektem kolejnych zmian w specustawie dot. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Sejm jeszcze dzisiaj (6 kwietnia) rozpocznie prace nad projektem.

Według wcześniejszych zapowiedzi, projekt miał skupiać się na doprecyzowaniu niejasności, które ujawniły się przy stosowaniu specustawy w praktyce. Jednak ostatecznie zmiany dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców idą znacznie dalej – część z nich (np. w zakresie wydawania wiz) to rewolucja.

Najważniejsze zmiany dla pobytu i zatrudnienia cudzoziemców zawarte w projekcie to:

  • zawieszenie do 31 grudnia 2022 r. terminów na rozpatrzenie spraw dotyczących zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców – jednocześnie wojewoda nie poniesienie konsekwencji opóźnień;
  • wydawanie wiz dla cudzoziemców przebywających w Polsce, bez składania wniosku w polskim konsulacie za granicą – grupy cudzoziemców uprawnione do uzyskania wiz w tym trybie zostaną określone w oddzielnym rozporządzenia;
  • uproszczenie kryteriów dla zezwolenia na pobyt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej dla obywateli Ukrainy, wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG;
  • możliwość otrzymania na uproszczonych zasadach zezwolenia na pobyt na okres 3 lat dla posiadaczy wiz humanitarnych – w praktyce są to głównie obywatele Białorusi, jednak lista krajów także zostanie określona oddzielnym rozporządzeniem;
  • dookreślenie trybu uzyskiwania numeru PESEL przez osoby, które uciekły z Ukrainy przed wojną, np. w sytuacji kiedy cudzoziemiec już posiadał numer PESEL z okresu wcześniejszego zamieszkiwania w Polsce;
  • możliwość wcześniejszego złożenia wniosków o pobyt czasowy przez obywateli Ukrainy którzy uciekli do Polski przed wojną, pracujących jako kierowcy w międzynarodowym transporcie – dla tej grupy cudzoziemców nie będzie konieczne odczekanie 9 miesięcy od momentu przyjazdu do Polski zanim złożą wniosek.

Możemy spodziewać się dalszych zmian treści projektu już w trakcie prac parlamentarnych.

Wiele pomysłów zawartych w projekcie nie było wcześniej ogłoszonych, ani tym bardziej poddanych konsultacjom społecznym. Nasz zespół bierze udział w zgłoszeniu dalszych poprawek do projektu specustawy.

Planowane jest szybkie przejście projektu przez proces legislacyjny w parlamencie. Oznacza to możliwość wejścia zmian życie nawet w ciągu kilku dni.

Jednak praktyczne wprowadzenie niektórych z nich wymaga zarówno wydania dodatkowych rozporządzeń, jak i np. przygotowania infrastruktury przez administrację.