HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Cudzoziemcy – posiadacze wiz Poland Business Harbour mogą kontynuować działalność gospodarczą po wygaśnięciu wizy, także po 31 lipca 2023 r.

26.07.2023

Wykaz programów wsparcia dla cudzoziemców opublikowany dziś na stronie Kancelarii Premiera (tutaj) przesądza, że cudzoziemcy, którzy założyli w Polsce działalność gospodarczą na podstawie wizy Poland Business Harbour, mają prawo kontynuować tę działalność (w tym współpracować jako osoby samozatrudnione na podstawie umów B2B) również po upływie okresu ważności wizy.

Dotyczy to także wiz, których okres ważności przedłużył się do 31 lipca 2023 r. na podstawie przepisów obowiązujących w okresie zagrożenia epidemią covid-19.

Warunkiem zachowania prawa do prowadzenia działalności gospodarczej po wygaśnięciu wizy Poland Business Harbour jest złożenie przed jej wygaśnięciem odpowiedniego wniosku o zezwolenie na pobyt (np. wniosku o zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej).

Uwaga – złożenie przez cudzoziemca wniosku o zezwolenie na pobyt przed upływem okresu ważności wizy Poland Business Harbour nie przedłuża jego prawa do wykonywania pracy na podstawie umowy innej niż umowa B2B.