HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

25.04.2024

Pytanie #121: Pani Grażyna pojechała wraz z mężem i dziećmi na wyjazd sfinansowany częściowo ze środków funduszu. Podczas pobytu w ośrodku wypoczynkowym syn pani Grażyny zdewastował hotelową stołówkę, czym naruszył regulamin tego ośrodka. Czy pracodawca może z tego tytułu pozbawić panią Grażynę prawa do ponownego ubiegania się o wczasy finansowane ze środków funduszu? 

Odpowiedź: Tak, o ile prawo pozbawienia świadczeń osób naruszających zasady korzystania ze świadczeń i same te zasady zostały przewidziane w regulaminie funduszu. Dodatkowo z reguły pozbawienie prawa ponownego ubiegania się o dane świadczenie jest czasowe, a więc obejmuje okres wskazany w regulaminie. W ramach należytego korzystania ze świadczeń regulamin może przewidywać również inne zasady, jak choćby zakaz odsprzedaży biletów do teatru czy udostępniania karnetów wstępu na siłownię.