HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Szanse i wyzwania dla działów HR

26.04.2024

Raportowanie w obszarach ESG dla osób z działów HR będzie nie tylko wyzwaniem, ale też szansą na wniesienie kolejnej wartości do organizacji i pokazania, jak istotne są procesy związane z pracownikami. Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju została opublikowana w grudniu 2022 roku. Dla części podmiotów stanowi modyfikację aktualnego sposobu sporządzania raportów ESG i przełożenie posiadanej praktyki na nowe standardy raportowania, lecz dla większości wprowadza zupełnie nowy obowiązek w tym zakresie. Co istotne, w kolejnych latach obowiązek ten będzie dotyczył coraz większej liczby podmiotów. – adw. Bartosz Tomanek oraz apl. radc. Mateusz Krajewski dla Rzeczpospolitej.

Artykuł tutaj.