HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Znamy szczegóły projektu zmian specustawy dot. obywateli Ukrainy w Polsce

10.04.2024

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej. Uchwalenie projektu jest planowane na II kwartał 2024 r.

Kluczowe zmiany wprowadzane projektem nowelizacji to:

  • przedłużenie do 30 września 2025 r. automatycznego prawa pobytu obywateli Ukrainy w Polsce;
  • skrócenie z 14 do 7 dni kalendarzowych terminu dla pracodawcy na złożenie do PUP powiadomienia o rozpoczęciu pracy obywatela Ukrainy;
  • wprowadzenie dla obywateli Ukrainy, którzy posiadają status UKR (i posiadali go na dzień 4 marca 2024 r.) możliwości złożenia specjalnych elektronicznych wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.

Początkowe założenia udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przed opublikowaniem projektu omawialiśmy tutaj.

Tekst projektu rzuca światło na dalsze szczegóły dot. specjalnych zezwoleń na pobyt czasowy wprowadzanych projektowaną nowelizacją – z najistotniejszych:

  • złożenie wniosku o to zezwolenie będzie możliwe jedynie elektronicznie za pośrednictwem tzw. modułu obsługi spraw
  • wniosek o zezwolenie będzie mógł złożyć każdy obywatel Ukrainy, który posiada status UKR i posiadał go na dzień 4 marca 2024 r., niezależnie od tego czy pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, przebywa z członkiem rodziny czy ma inny cel pobytu w Polsce.
  • zezwolenie będzie uprawniać do prowadzenia działalności gospodarczej i do wykonywania pracy bez obowiązku złożenia powiadomienia do PUP
  • posiadacz zezwolenia będzie miał obowiązek zgłaszać do urzędu zmiany miejsca pobytu w Polsce w terminie 15 dni.
  • zezwolenie będzie podlegało cofnięciu w razie wyjazdu cudzoziemca z Polski na ponad 6 miesięcy.