HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Specustawa – wkrótce zmiany w zatrudnianiu Ukraińców na uproszczonych zasadach

11.07.2022

Mimo okresu wakacyjnego wprowadzane są kolejne zmiany dotyczące sytuacji obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Modyfikacji ulegają zasady związane ze statusem osób, które uciekły do Polski przed wojną.

Jednocześnie na pracodawców nałożony zostanie obowiązek przekazywania większej ilości informacji w przypadku zatrudniania obywateli Ukrainy (również przebywających w Polsce jeszcze przed wojną) na podstawie rozwiązań tzw. specustawy ukraińskiej.

Najważniejsze wprowadzone zmiany to:

  1. Abolicja umożliwi pracodawcom złożenie zaległych powiadomień do urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy, w przypadku jeśli nie zostały one prawidłowo złożone w okresie między 24 lutego a 17 czerwca 2022 r. – pod warunkiem zgłoszenia Ukraińca do ZUS, praca będzie uznana za legalną. Złożenie zaległych powiadomień w tym trybie będzie możliwe do 15 lipca 2022 r.;
  2. Od 15 lipca w przypadku zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie powiadomienia urzędu pracy, pracodawca będzie podawał dodatkowe informacje (wysokość wynagrodzenia, informacje o wymiarze pracy oraz dane statystyczne o wielkości zatrudnienia przed wybuchem wojny i obecnie);
  3. Powyższa zmiana nie powoduje jednak obowiązku korekty wcześniejszych powiadomień o zatrudnieniu obywateli Ukrainy;
  4. W związku ze zmianami, organy kontrolne mogą jednak oczekiwać złożenia nowego powiadomienia w większej ilości sytuacji gdy warunki pracy cudzoziemca (wykonującego pracę na podstawie powiadomienia) ulegają zmianie np. w przypadku obniżenia wynagrodzenia lub wymiaru czasu pracy;
  5. Automatyczna utrata statusu beneficjenta specustawy ukraińskiej (tzw. status UKR) – status zostanie automatycznie usunięty gdy Straż Graniczna zarejestruje, że obywatel Ukrainy opuścił Polskę na okres dłuższy niż miesiąc lub otrzymał dokumenty które wykluczają posiadanie statusu UKR (np. zezwolenie na pobyt czasowy);
  6. Obywatel Ukrainy będący beneficjentem specustawy nie utraci swojego statusu przez wyjazd z Polski na ponad miesiąc, jeśli wyjazd wynika ze skierowania do wykonywania pracy przez podmioty prowadzące działalność w Polsce;
  7. Uregulowanie możliwości odzyskania statusu UKR w sytuacji, jeżeli cudzoziemiec ponownie wjechał na terytorium Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. Potwierdzenie odzyskania statusu może wymagać dodatkowych formalności;

W dalszym ciągu trwają inne prace dot. statusu obywateli Ukrainy którzy przybyli do Polski w związku z wojną, związane np. z wydawaniem dokumentów umożliwiających im podróżowanie po Unii Europejskiej.