HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Kontrole graniczne na polskich granicach

03.11.2023

Rozporządzeniem opublikowanym 31 października 2023 r. polski Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłużył do 22 listopada 2023 r. kontrole graniczne na przejściach granicznych między Polską a Słowacją.

Wciąż trwają także wyrywkowe kontrole graniczne wprowadzone we wrześniu 2023 r. przez stronę niemiecką na granicy między Polską a Niemcami.

Kontrole na polskich granicach nie oznaczają zamknięcia tych granic ani ograniczenia prawa ich przekraczania przez podróżnych, o ile posiadają stosowne dokumenty. Przebywające w Polsce osoby spoza Unii Europejskiej powinny zwrócić szczególną uwagę przed planowaną podróżą, czy posiadane przez nich dokumenty umożliwiają im podróżowanie w obrębie strefy Schengen.

Warto też pamiętać, że na granicy Polski z Białorusią i na granicy Polski z Rosją wciąż pozostają w mocy ograniczenia prawa wjazdu do Polski dla niektórych kategorii osób. Na każdej polskiej granicy zewnętrznej (tzn. będącej jednocześnie granicą strefy Schengen) pozostają także w mocy ograniczenia prawa wjazdu do Polski przez obywateli Rosji.