HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia w ramach programu Poland Business Harbour wciąż możliwe, ale na nowych zasadach

15.01.2024

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) wstrzymało przekazywanie polskim konsulatom rekomendacji wizowych wydawanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) w ramach programu Poland Business Harbour.

Oznacza to zamknięcie dla polskich pracodawców tzw. biznesowej ścieżki programu Poland Business Harbour, w ramach której mogli do tej pory sprowadzać do Polski zagranicznych pracowników i zatrudniać ich w Polsce bez uprzedniego przechodzenia przez czasochłonny proces uzyskania zezwolenia na pracę.

Mimo powyższej zmiany zatrudnianie zagranicznych pracowników w Polsce bez zezwolenia przy wykorzystaniu programu Poland Business Harbour wciąż jest możliwe w ramach tzw. ścieżki indywidualnej, która pozostaje atrakcyjną alternatywą dla standardowego procesu imigracyjnego obejmującego uzyskanie zezwolenia na pracę, a następnie wizy pracowniczej. Ze ścieżki indywidualnej mogą korzystać pracodawcy zamierzający zatrudnić specjalistów IT z Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii lub Azerbejdżanu (a także z Ukrainy, przy czym obywatele Ukrainy korzystają obecnie z osobnych, jeszcze dalej idących ułatwień w podejmowaniu pracy w Polsce).