HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Ryzyko zamknięcia polskiej granicy dla podróżnych z Białorusi lub Rosji

29.08.2023

Możliwość podróży do Polski z Białorusi i Rosji może wkrótce zostać ograniczona, a nawet całkiem zawieszona – tak wynika ze wspólnego oświadczenia Ministrów Spraw Wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii opublikowanego po spotkaniu konsultacyjnym w dniu 28 sierpnia 2023 r. (pełna treść oświadczenia jest dostępna na stronie internetowej MSWiA: tutaj). To samo dotyczy możliwości podróży z Białorusi lub Rosji do Litwy, Łotwy i Estonii. Ministrowie poszczególnych krajów deklarują bowiem gotowość całkowitego zamknięcia przejść granicznych z Białorusią i Rosją w razie kontynuowania przez Rosję i Białoruś działań określanych jako próby intencjonalnej destabilizacji sytuacji w regionie.

Należy spodziewać się, że instrumentem prawnym, który posłuży do zamknięcia granic z Białorusią i Rosją, będzie wciąż obowiązujące rozporządzenie z 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, które pierwotnie służyło ograniczeniu ruchu na granicy w związku z pandemią covid-19. Odnośnie podróży obywateli Rosji do Polski rozporządzenie już dziś przewiduje pewne ograniczenia.

Jeśli do zamknięcia granic dojdzie, to prawdopodobnie obejmie ono zarówno lądowe, jak i lotnicze przejścia graniczne z Polską. Być może zachowane zostaną wyłączenia określonych kategorii podróżnych spod zakazu przekraczania granicy. Mało prawdopodobne jest jednak przyjęcie rozwiązań prawnych uniemożliwiających podróżnym z Białorusi lub Rosji podróż do Polski tranzytem przez inny kraj strefy Schengen.

Pobierz PDF tutaj.