HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#GMILegalUpdate: Przywrócenie kontroli granicznych na granicy Polski z Niemcami

02.10.2023

Rząd Niemiec ogłosił w zeszłym tygodniu decyzję o wprowadzeniu tymczasowych kontroli granicznych na granicy z Polską i Czechami.

Wprowadzenie kontroli granicznych nie oznacza zamknięcia polsko-niemieckiej granicy ani ograniczenia prawa przekraczania granicy przez osoby posiadające stosowne dokumenty. W szczególności, cudzoziemcy, których paszporty uprawniają ich do podróżowania po strefie Schengen w ramach ruchu bezwizowego, oraz cudzoziemcy posiadający wizy lub karty pobytu uznawane przez kraje strefy Schengen, dalej mają prawo przekraczać polsko-niemiecką granicę. Mogą być narażone jedynie na praktyczne niedogodności związane z kontrolą graniczną.

W niektórych przypadkach podróżnym mogą jednak grozić negatywne konsekwencje prawne przy przekraczaniu granicy z Polski do Niemiec, takie jak odmowa wjazdu czy stwierdzenie nielegalności pobytu. Dotyczy to osób, które już na gruncie dotychczasowych zasad nie były uprawnione do przekraczania granicy (mimo że w praktyce mogły to robić w warunkach braku kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen – np. cudzoziemcom przebywającym w Polsce wyłącznie na podstawie stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt (który to stempel uprawnia do pobytu w Polsce, ale nie do przekraczania granicy) lub na podstawie prawa pobytu przedłużonego przepisami niektórych specustaw.

Stąd, przed rozpoczęciem podróży obejmującej przekroczenie granicy między Polską a Niemcami obecnie szczególnie warto upewnić się, czy posiadane dokumenty na pewno pozwalają na podróż za granicę.