HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Ogłoszono projekt nowelizacji specustawy – prawo obywateli Ukrainy do pobytu i pracy w Polsce zostanie przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

02.02.2024

Rząd opublikował projekt nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej, czyli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z projektem nowelizacji, specjalne rozwiązania imigracyjne dla obywateli Ukrainy wygasające z dniem 4 marca 2024 r., w tym prawo do pobytu w Polsce na podstawie tzw. statusu UKR, zostaną przedłużone do 30 czerwca 2024 roku.

Przedłużenie obejmie w szczególności:

  • prawo pobytu w Polsce dla posiadaczy tzw. statusu UKR, czyli osób które przybyły do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie;
  • prawo pobytu w Polsce dla obywateli Ukrainy, których wizy, zezwolenia na pobyt czasowy lub prawo pobytu w ruchu bezwizowym wygasły po 24 lutego 2022 r.;
  • prawo wykonywania w Polsce przez obywateli Ukrainy pracy bez zezwolenia na pracę, na podstawie powiadomienia składanego przez pracodawcę do urzędu pracy;
  • okres, w którym udziela się obywatelowi Ukrainy wyjątkowego 1-rocznego zezwolenia na pobyt czasowy, w sytuacji, gdy nie spełnia zwykłych przesłanek udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy;
  • okres obowiązywania ułatwień w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jednocześnie, komunikat na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje, że niezwłocznie zostaną rozpoczęte prace nad projektem kolejnej nowelizacji specustawy ukraińskiej i dalszym wydłużeniem terminu przewidzianych w niej rozwiązań do dnia 4 marca 2025 r. (stosownie do przedłużenia tymczasowej ochrony dla osób wysiedlonych z Ukrainy wprowadzonego na szczeblu unijnym decyzją Rady Unii Europejskiej).

Zachęcamy do udziału w webinarze Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 4 marca 2024 r. prowadzonym przez naszych prawników. Rejestracja: tutaj.

Pobierz PDF: tutaj.