HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Trwają prace nad przedłużeniem prawa osób wysiedlonych z Ukrainy do pobytu i pracy w Polsce po 4 marca 2024 r.

23.01.2024

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozpoczęto prace nad nowelizacją tzw. specustawy ukraińskiej. Prawdopodobnie nowelizacja pozwoli przebywającym w Polsce osobom wysiedlonym z Ukrainy zachować tzw. status UKR i związane z nim prawo do pobytu i legalnego zatrudnienia w Polsce po 4 marca 2024 r. przez kolejny rok – do 4 marca 2025 r. – lub co najmniej przez kolejne pół roku – do końca września 2024 r. Szczegóły planowanej nowelizacji ani spodziewany termin jej wejścia w życie nie są jednak znane. Nie wiadomo też, czy przedłużenie statusu UKR będzie następować automatycznie, czy będzie wymagało dopełnienia dodatkowych formalności.

Według obecnego brzmienia specustawy tzw. status UKR przysługuje osobom wysiedlonym z Ukrainy tylko do 4 marca 2024 r. Zmiany przepisów przewidującej zachowanie statusu UKR po tej dacie należy się spodziewać ze względu na potrzebę dostosowania polskich przepisów do decyzji Rady Unii Europejskiej z 29 października 2023 r. o przedłużeniu do 4 marca 2025 r. tymczasowej ochrony dla osób wysiedlonych z Ukrainy na szczeblu unijnym (o tej decyzji informowaliśmy tutaj). Sama decyzja Rady nie spowodowała jeszcze przedłużenia statusu UKR u posiadających go osób (wbrew wypowiedziom pojawiającym się niekiedy w mediach społecznościowych).

Ewentualne nieprzedłużenie statusu UKR po 4 marca 2024 r. (np. w razie nieuchwalenia na czas nowelizacji specustawy), nie musi oznaczać utraty prawa pobytu i prawa do pracy w Polsce. Posiadacze statusu UKR wykonujący w Polsce pracę lub prowadzący działalność gospodarczą mogą już teraz ubiegać się o zezwolenia na pobyt uniezależniające ich od statusu UKR. Również w przypadku osób niewykonujących pracy ani działalności gospodarczej (np. dzieci czy niepracujących małżonków) można wskazać szereg środków umożliwiających pozostanie w Polsce po utracie statusu UKR.

Pobierz PDF: tutaj.