HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Zmiany w procesie uzyskiwania wizy do Polski w Indiach

28.09.2023

W ślad za decyzją podjętą przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych o zakończeniu współpracy z firmami outsourcingowymi pośredniczącymi w polskich procesach wizowych, rząd opublikował oficjalną informację o zmianie sposobu aplikowania o polskie wizy w Indiach.

Od wtorku 26 września br. do odwołania wszystkie wnioski o polskie wizy oraz odwołania w sprawach polskich wiz w Indiach mogą być składane wyłącznie bezpośrednio w oficjalnych placówkach dyplomatycznych, tj. w Ambasadzie RP w Nowym Delhi lub Konsulacie Generalnym RP w Bombaju. Rezerwowanie terminów spotkań wizowych następuje za pośrednictwem internetowego systemu e-konsulat, przy czym terminy są przydzielane w drodze loterii.

W konsekwencji powyższych zmian czas uzyskania wizy do Polski w Indiach może się znacznie wydłużyć. Mając to na uwadze, rekomendujemy planowanie procesu zatrudnienia cudzoziemca z Indii nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Oficjalne informacje opublikowane przez MSZ są dostępna na stronach rządowych tutaj.