HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Nowy próg minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemców ubiegających się o wydanie lub zmianę Niebieskiej Karty UE

09.02.2024

Od 9 lutego 2024 r. znany jest nowy próg minimalnego miesięcznego wynagrodzenia wymagany dla uzyskania przez cudzoziemca w 2024 r. tzw. Niebieskiej Karty UE (czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji) – wynosi on 10 733,22 PLN brutto.

Nowy próg minimalnego wynagrodzenia ma zastosowanie do wniosków o wydanie lub zmianę Niebieskiej Karty UE złożonych od początku 2024 r., również tych złożonych przed 9 lutego 2024 r. Wnioski złożone w 2024 r., w których wskazano zapewnione cudzoziemcowi wynagrodzenie poniżej progu, należy więc zaktualizować przez odpowiednie podwyższenie wynagrodzenia – w przeciwnym razie powinny one zostać załatwione decyzją negatywną.

Nowy próg minimalnego wynagrodzenia nie ma natomiast wpływu na już wydane zezwolenia typu Niebieska Karta UE – zezwolenia te pozostają ważne, a pracodawcy nie są zobowiązani dostosowywać wysokości wynagrodzenia zatrudnionych na ich podstawie cudzoziemców do nowego minimalnego progu.

Nowy próg minimalnego wynagrodzenia jest konsekwencją publikacji obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 roku. Link do komunikatu tutaj.

Pobierz PDF: tutaj.