HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Praca zdalna i kontrole trzeźwości

02.12.2022

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy zgodnie z którą praca zdalna i kontrola trzeźwości wejdą na stałe do porządku prawnego.

Co czeka pracodawców w zakresie pracy zdalnej?

 • przepisy wejdą w życie po 2 miesiącach od dnia ogłoszenia (Q1 2023),
 • praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą,
 • pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w miejscu pracy zdalnej,
 • pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów pracy zdalnej (ryczałt/ekwiwalent),
 • okazjonalna praca zdalna wyniesie 24 dni w ciągu roku.

 

Na co trzeba być gotowym w zakresie przepisów dotyczących kontroli trzeźwości?

 • przepisy wejdą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia (prawdopodobnie grudzień 2022/styczeń 2023),
 • pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości na obecność alkoholu i innych używek, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia,
 • niezbędne będzie uregulowanie zasad kontroli w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo w obwieszczeniu (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem i nie ma regulaminu pracy),
 • informacja o wprowadzeniu kontroli będzie musiała być przekazana na 14 dni przed rozpoczęciem stosowania kontroli, dlatego warto już teraz opracować i wprowadzić odpowiednie regulacje,
 • do kontroli pracodawca użyje certyfikowanego alkomatu lub narkotestu,
 • kontrola trzeźwości będzie mogła dotyczyć również pracowników zdalnych oraz osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę (umowa zlecenie, o dzieło, B2B, etc.).

Już od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do tych zmian i wypracowaliśmy rozwiązania, które w pełni odpowiadają wymaganiom przewidzianym w nowych przepisach.

Jesteśmy gotowi, aby wesprzeć Państwa przy dostosowaniu się do nowego stanu prawnego. Rekomendujemy działanie już teraz.