HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Legal Update: Obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – rewolucja w sporach pracowniczych staje się faktem!

31.07.2023

28 lipca 2023 r. Sejm odrzucił poprawki Senatu w zakresie zmian w KPC dotyczących obowiązku dalszego zatrudnienia zwolnionego pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Oznacza to, że rewolucja w sporach pracowniczych staje się faktem, a nowe przepisy wejdą w życie w pierwotnie zaproponowanym przez Sejm brzmieniu. Rodzi to poważne konsekwencje dla pracodawców.

Nowe przepisy wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Pracownik szczególnie chroniony, który po zwolnieniu wytoczy powództwo o przywrócenie do pracy i jednocześnie złoży wniosek o zabezpieczenie, najprawdopodobniej już po kilku miesiącach od zwolnienia wróci do firmy i pozostanie w niej aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

W praktyce może to np. oznaczać niemal natychmiastowy powrót do firmy pracownika, który został zwolniony dyscyplinarnie za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, a to może grozić szeregiem negatywnych konsekwencji dla pracodawcy.

Co więcej, nowe przepisy mają mieć zastosowanie również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Oznacza to, że w sprawach już zawisłych przed sądami, pracownicy będą mogli wnosić o zabezpieczenie w postaci ich dalszego zatrudnienia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nowe przepisy mają więc bezpośredni wpływ na już toczące się postępowania!

Powyższe zmiany trafią teraz do podpisu Prezydenta. Po ich ogłoszeniu, nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 30 dni.

Pracodawca będzie miał jednak pewne środki ochrony – chętnie omówimy je z Państwem, zapraszamy do kontaktu.

 

Pobierz PDF: tutaj.