HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#ALERT: Projekt specustawy – uproszczenie podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy

07.03.2022

Rząd zakończył prace nad projektem specustawy mającej na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną w swoim kraju. Podstawowe założenia planowanej ustawy to:

  • Legalizacja z mocy prawa pobytu obywateli Ukrainy którzy wjechali do Polski w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi, na okres do 24 sierpnia 2023 roku;
  • Możliwość wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce (także jeśli przyjechali do Polski przed atakiem Rosji na Ukrainę) na uproszczonych zasadach – na podstawie zawiadomienia właściwego urzędu pracy o podjęciu przez nich pracy;
  • Obowiązek zarejestrowania się w urzędzie gminy przez obywateli Ukrainy, których wjazd nie został zarejestrowany przez Straż Graniczną w momencie przekroczenia polskiej granicy. Proces ten będzie konieczny by móc w praktyce korzystać z uprawnień wprowadzanych przez specustawę, jeśli dana osoba nie posiada np. stempla w paszporcie potwierdzającego datę wjazdu do Polski.
  • Przedłużenie legalnego pobytu do 31 grudnia 2022 dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, których prawo pobytu wygasło od 24 lutego 2022.
  • Możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy na uproszczonych zasadach na okres 3 lat, w przypadku chęci pozostania w Polsce na dłużej przez obywateli Ukrainy którzy przyjechali do Polski w związku z wojną.

Projekt ustawy przewiduje także m.in. że obywatele Ukrainy uciekający przed wojną otrzymają ułatwienia w dostępnie do świadczeń socjalnych. Planowane są także ułatwienia w dostępie do edukacji dla ukraińskich uczniów oraz studentów, a także ułatwienia w zatrudnianiu ukraińskich pracowników naukowych czy personelu medycznego.

Projekt ma trafić na posiedzenie Sejmu we wtorek 8 marca. Przyjęcie specustawy jest planowane w tym tygodniu.

Jednocześnie, na podstawie decyzji UE, osoby uciekające przed wojną na Ukrainie mogą skorzystać z mechanizmu ochrony czasowej wynikającej z prawa unijnego. Polskie przepisy nie mają zastępować unijnego programu, a raczej go uzupełniać. Decyzja, czy korzystniejsze będzie skorzystanie z polskich regulacji, czy z mechanizmu unijnego, zależeć będzie od sytuacji osobistej cudzoziemca oraz ewentualnych zmian w projekcie specustawy podczas prac w Sejmie.