HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Sygnał: Ustawa o ochronie sygnalistów jeszcze w tym kwartale. Znamy najnowsze założenia!

11.01.2024

Pojawiła się dziś rządowa informacja w sprawie wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy whistleblowingowej. Komunikat aktualizuje zakres planowanych rozwiązań oraz harmonogram prac implementacyjnych.

Link do komunikatu: tutaj.

Rada Ministrów ma przyjąć projekt już w pierwszym kwartale 2024 r., a więc do 31 marca 2024 r. Projekt pilnie zostanie skierowany do rozpatrzenia bezpośrednio przez Komitet Stały RM.

Najważniejsze założenia przewidują:

  1. Zobowiązanie pracodawców >50 do ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń.
  2. Rozszerzenie zakresu naruszeń prawa poza przepisy unijne o aspekty prawa krajowego.
  3. RPO jako ostatecznie wybrany podmiot do sprawowania pieczy nad ochroną sygnalistów.
  4. Fakultatywne a nie obligatoryjne wydawanie zaświadczeń o podleganiu ochronie.
  5. Miesięczne vacatio legis (wcześniej proponowano 2 tygodnie).
  6. Dodatkowy miesiąc na wdrożenie odpowiednich kanałów zgłoszeń od dnia wejścia w życie ustawy.

To ostatni moment, aby rozpocząć prace nad wewnętrzną procedurą, która będzie sprawnie działać w praktyce i odpowiadać specyfice firmy.

Chętnie pomożemy Państwu w przygotowaniu uszytych na miarę procedur, uwzgledniających wymogi prawne i naciski biznesu, także ze strony grup kapitałowych.

Zapraszamy do kontaktu!