HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#alert: Znamy już listę ubezpieczycieli uznawanych na potrzeby postępowań wizowych

09.12.2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało listę ubezpieczycieli i polis ubezpieczeniowych spełniających wymogi, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 1b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. wymogi, które od 1 grudnia 2020 r. muszą być spełnione, aby polisa ubezpieczeniowa była wystarczająca w postępowaniu o udzielenie polskiej wizy krajowej.

Lista dostępna jest do pobrania na stronie Ministerstwa, w zakładce poświęconej wizom (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wizy) na samym dole strony.

Polskie konsulaty rozpatrujące wnioski wizowe nie są związane listą opublikowaną przez Ministerstwo wiążąco. Oznacza to, że w indywidualnych sprawach konsulat rozpatrujący wniosek wizowy może i tak sprawdzać, czy zaświadczenie o ubezpieczeniu przedkładane razem z wnioskiem spełnia ustawowe wymogi. Cudzoziemiec udający się na spotkanie wizowe powinien zatem zadbać o to, aby jego zaświadczenie o ubezpieczeniu potwierdzało każdy z obowiązujących wymogów, które wskazujemy poniżej.

Oprócz dotychczasowych wymogów (tj. minimalnej kwoty ubezpieczenia, minimalnego okresu ważności i minimalnego zakresu ubezpieczenia), od 1 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone dodatkowe wymagania odnoszące się wprost do ubezpieczycieli. Zgodnie z nimi ubezpieczyciel wystawiający podróżne ubezpieczenie medyczne:

1) musi zapewniać całodobową usługę centrum alarmowego, oraz

2a) musi mieć siedzibę lub oddział w Polsce, UE, EOG lub Szwajcarii, albo

2b) musi spełniać dodatkowe warunki, tj. publikować wyniki audytu jego działalności wykonanego przez uznany międzynarodowy podmiot audytowy, wskazujące na jego stabilną sytuację finansową, i co najmniej raz na pół roku publikować dane na temat sumy zebranych składek oraz wielkości wypłat w danym rodzaju ubezpieczeń.