HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Konflikty w miejscu pracy w związku z wojną na Ukrainie

02.03.2022

Trudna sytuacja związana z toczącą się wojną na Ukrainie wpływa na relacje pomiędzy pracownikami w zakładach pracy w Polsce. Pracodawcy informują nas, że spotykają się z sytuacjami, w których pracownicy pochodzący z Ukrainy oraz Rosji odmawiają współpracy ze sobą nawzajem.

Oczywiście, zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownik nie może odmówić wykonywania pracy wyłącznie z uwagi na fakt, że musi wykonywać ją we współpracy z osobą innej narodowości. Działanie takie stanowi odmowę wykonania polecenia służbowego i jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracodawcy powinni jednak zdawać sobie sprawę z zaistniałych trudności oraz do tego rodzaju sytuacji podchodzić ze szczególną uwagą i wrażliwością, dążąc do deeskalacji powstałych konfliktów.

Poniżej prezentujemy proponowane przez nas rozwiązania, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwiązywanie zaistniałych sporów.

  1. Wsparcie psychologiczne

Wiele konfliktów wynikać może z braku możliwości poradzenia sobie przez pracowników z dużą ilością emocji powstałych w związku z zaistniałą sytuacją. Warto zatem zapewnić w zakładzie pracy niezbędne wsparcie psychologiczne (np. dyżur psychologa lub psychoterapeuty). Specjalista może pomóc pracownikom poradzić sobie z problemem uprzedzeń wobec współpracowników, co poskutkuje poprawą relacji pomiędzy grupami pracowników w zakładzie pracy.

  1. Akcje informacyjne i rozmowy z pracownikami

Pracodawca powinien zadbać o to, aby praca była wykonywana w komfortowym oraz wolnym od niechęci środowisku. Warto uświadamiać pracowników, że powinni przywiązywać oni dużą wagę do sposobu komunikacji. Pracodawca powinien również stanowczo reagować w sytuacjach, gdy pracownicy uciekają się do niestosownych żartów lub nienawistnych komentarzy.

  1. Budowanie poczucia jedności wśród załogi

Zarządzanie konfliktem nie powinno prowadzić do odizolowania od siebie skonfliktowanych grup. Przeciwnie, pracodawcy powinni dążyć do budowy poczucia jedności wśród całej załogi pracowniczej, bez względu na narodowość jej członków. Takie działanie może przysłużyć się deeskalacji zaistniałych konfliktów. Warto zachęcać pracowników do okazywania sobie wzajemnego szacunku oraz zrozumienia, a także wspierać ich w powstałych w związku z zaistniałą sytuacją trudnościach.

  1. Rozwiązanie sporu

Konflikt powinien być dla pracodawcy informacją, że potrzeby konkretnej grupy pracowników mogą nie być zaspokojone. Warto na bieżąco identyfikować potrzeby wyrażane przez pracowników oraz na nie odpowiadać. Jeżeli spór przyjmuje formę otwartą i trudno nad nim zapanować, warto poprosić o pomoc specjalistę, który przeprowadzi z pracownikami rozmowy i pozwoli im dojść do porozumienia.

Warto również umożliwić pracownikom zgłaszanie niepożądanych sytuacji, w których zostali poszkodowani, lub których byli świadkami (również anonimowe). Pozwoli to zidentyfikować obszary, które wymagają szczególnej uwagi pracodawcy.