HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#alert: Likwidacja ponagleń w sprawach zezwoleń na pracę

05.05.2021

Planowane jest zlikwidowanie ponaglenia w sprawach zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Pracodawcy wnioskujący o zezwolenie na pracę będą mieli ograniczone możliwości zwalczania opóźnień w rozpatrywaniu ich wniosków.

W zależności od województwa i rodzaju sprawy, rzeczywisty czas oczekiwania na zezwolenie na pracę może wynosić nawet pół roku. Obecnie możliwe jest złożenie ponaglenia, w celu zaskarżenia długiego rozpatrywania wniosku do ministerstwa. Ponaglenie nie podlega dodatkowej opłacie, jego rozpatrzenie w praktyce zajmuje kilka tygodni.

Po zmianach, formalne zwalczanie opóźnienia będzie możliwe tylko za pomocą skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga podlega opłacie (w przeciwieństwie do ponaglenia) oraz ma bardziej rozbudowane wymogi formalne. Czas rozpatrzenia skargi przez sąd także jest dłuższy i wynosi kilka miesięcy. Już samo przekazanie skargi do sądu może zająć nawet 30 dni – jest to czas dla organu na przygotowanie rozbudowanej odpowiedzi na skargę.

Dokładna data likwidacji ponagleń zależy od tempa prac sejmowych – obecnie projekt ustawy jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Przepisy w tym zakresie wejdą jednak w życie już po 14 dniach od ich ogłoszenia.

Projekt nie przewiduje dalszego rozpatrywania ponagleń wniesionych jeszcze przed wejściem zmian w życie. Najbliższe okres może być zatem ostatnim momentem na złożenie ponaglenia na opóźnienie w wydaniu zezwolenia na pracę czy rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.