HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Od dzisiaj wszyscy obywatele Ukrainy są zwolnieni z zakazu wjazdu do Polski

09.09.2021

  • Ważne zmiany dot. koronawirusowych ograniczeń przy wjeździe do Polski.
  • Od dzisiaj wszyscy obywatele Ukrainy są zwolnieni z zakazu wjazdu do Polski!
  • Ograniczenia wjazdu nie dotyczą też już dzieci cudzoziemców pracujących w Polsce lub legitymujących się zezwoleniem pobytowym!

Zgodnie z wczorajszymi zmianami w rozporządzeniu MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego, od dzisiaj do kategorii osób zwolnionych z zakazu wjazdu do Polski spoza Unii Europejskiej należą również wszyscy obywatele Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy już wcześniej należeli do jednej z kategorii zwolnionych z zakazu wjazdu (np. pracownicy uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce) nie muszą już przedstawiać na granicy dokumentów potwierdzających to zwolnienie. Obywatele Ukrainy, którzy wcześniej nie należeli do żadnej z kategorii zwolnionych z zakazu wjazdu (np. małżonkowie chcący towarzyszyć w podróży do Polski ukraińskim pracownikom) nie muszą już ubiegać się na granicy o specjalną zgodę straży granicznej na wjazd i liczyć się z możliwością odmowy. Do wszystkich mają zastosowanie zwykłe, „przedkoronawirusowe” zasady przekraczania granicy, jednak po przekroczeniu granicy wciąż może mieć zastosowanie obowiązek kwarantanny.

Dodatkowe zmiany w rozporządzeniu ułatwiają również wjazd do Polski małoletnim dzieciom pozostającym pod opieką cudzoziemców legitymujących się Kartą Polaka, posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP lub legalnie pracujących w Polsce. Dzieci, nad którymi opiekę sprawują ww. cudzoziemcy do Polski, również są zwolnione z zakazu wjazdu – niezależnie od tego, jakim paszportem się legitymują.