HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Europejska ochrona czasowa dla osób wysiedlonych z Ukrainy oficjalnie przedłużona do 4 marca 2026 r.

26.06.2024

Z dniem 25 czerwca 2025 r. Rada Europejska przyjęła decyzję o przedłużeniu do 4 marca 2026 r. tymczasowej ochrony dla osób wysiedlonych z Ukrainy w związku z rosyjską agresją w tym kraju.

Należy się spodziewać, że w ślad za przedłużeniem tymczasowej ochrony na szczeblu UE, również polska specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostanie w przyszłości ponownie znowelizowana, a automatyczne prawo pobytu obywateli Ukrainy w Polsce zostanie ponownie przedłużone co najmniej do 4 marca 2026 r.

Na chwilę obecną, automatyczne prawo pobytu obywateli Ukrainy w Polsce na podstawie specustawy obowiązuje do 30 września 2025 r.