HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Planowana likwidacja przedłużenia legalnego pobytu cudzoziemców

05.01.2022

W cieniu innych zmian w prawie imigracyjnym, planowana jest likwidacja automatycznego przedłużenia legalnego pobytu cudzoziemców (spoza UE) wprowadzonego ze względu na epidemię koronawirusa.

Zmiana dotyczy przede wszystkim cudzoziemców którzy nie posiadali polskiej wizy albo zezwolenia na pobyt (np. przyjechali do Polski na podstawie ruchu bezwizowego) i nie złożyli jeszcze wniosku pobytowego.

Rozwiązanie przyjęto jeszcze w 2020 r. w związku z ograniczeniami w pracy urzędów. Cudzoziemcy mają możliwość złożenia wniosku pobytowego w późniejszym terminie, niż wynikałoby to z daty wygaśnięcia ich legalnego pobytu w Polsce. Przedłużenie pobytu miało pierwotnie obowiązywać przez cały czas trwania stanu epidemii oraz dodatkowo 30 dni po jego odwołaniu.

Projekt zawierający likwidację przedłużenia znajduje się obecnie jeszcze na etapie przed skierowaniem do Sejmu. Niepokoi jednak, że tak istotna zmiana została wprowadzona po cichu, dopiero w kolejnej wersji projektu.

Po wejściu ustawy w życie, cudzoziemcy będą musieli uregulować swój status w ciągu 30 dni. Rekomendujemy jak najwcześniejsze złożenie wniosków legalizujących dalszy pobyt. W niektórych urzędach w Polsce dostępność terminów na złożenie wniosku jest bardzo ograniczona.

W obecnej wersji projekt nie zawiera likwidacji innych istotnych rozwiązań dla cudzoziemców, które wprowadzono ze względu na pandemię (np. przedłużenia zezwoleń na pracę). Możliwe są jednak dalsze zmiany, które na bieżąco monitorujemy.