HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Do trzech razy sztuka – czyli trzeci projekt ustawy o ochronie sygnalistów

08.07.2022

Mimo, że termin na wdrożenie ustawy minął w grudniu 2021 r., projektodawca wydaje się pozostawać niezłomny. Przedstawiony 7 lipca br. projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa zawiera wiele poprawek w porównaniu do wersji kwietniowej. Pytają Państwo jak dużo zmian wprowadzono? Nasza odpowiedź poniżej:

1.Dane osobowe

  1. Zgoda zgłaszającego jest aktualnie niezbędna do ujawnienia jego danych osobowych.
  2. W terminie 14 dni od chwili ustalenia, że konkretne dane osobowe nie mają znaczenia dla sprawy, podmioty przyjmujące zgłoszenie są zobowiązane do ich usunięcia.
  3. Zmieniono początek biegu terminów na przechowywanie przez RPO i podmiot prawny danych osobowych i dokumentów związanych ze zgłoszeniem.
  4. Sformułowano obowiązek usunięcia danych osobowych oraz zniszczenia dokumentów związanych ze zgłoszeniem przez podmioty otrzymujące zgłoszenia zewnętrzne po upływie okresu przechowywania.
  5. Podmiot przetwarzający dane zgłaszającego na podstawie umowy zwartej w związku z powierzeniem mu obsługi przyjmowania zgłoszeń jest zobowiązany do zwrotu danych osobowych administratorowi danych i ich usunięcia po zakończeniu ich przetwarzania.

2. Zmiany dotyczące odpowiedzialności pracodawcy

Pracodawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności za działania odwetowe poprzez wykazanie, iż kierował się obiektywnymi i należycie uzasadnionymi powodami. To on ma udowodnić, że podjęte działania nie stanowią działań odwetowych. Takie samo rozwiązanie zastosowano dla wykonywania pracy lub usług na innej podstawie niż stosunek pracy.

3. Odpowiedzialność nieuczciwego zgłaszającego

Samo uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie będzie stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

Dopuszczono również możliwość zrzeczenia się przez zgłaszającego części praw wynikających z ustawy w przypadku przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

4. Zmiany w zakresie procedury zgłoszeń wewnętrznych

  1. Dopuszczalne jest określenie adresu zgłaszającego jako adres poczty elektronicznej.
  2. System zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych jest obligatoryjnym, a nie fakultatywnym jej elementem.
  3. Obowiązek przedstawienia zrozumiałych informacji o zasadach bezpiecznego i niepozostawiającego śladów dokonania zgłoszenia w systemie informatycznym jako fakultatywny element procedury.

5. Termin wdrożenia

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników na wprowadzenie procedury będą mieli 2 miesiące od dnia wejścia ustawy w życie (czyli łącznie 4 miesiące od jej uchwalenia).

 

Niewykluczone, że komentowany projekt nie będzie ostatnim. O dalszych pracach legislacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco. W @PCS dbamy o aktualność treści, którymi chętnie się z Państwem dzielimy.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.