HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Alert: Zmiany w programie wizowym Poland Business Harbour

13.01.2022

Rząd zapowiedział rozszerzenie programu wizowego „Poland. Business Harbour” (PBH). Wnioskodawcy z Azerbejdżanu będą mogli uzyskać wizę PBH. Program jest teraz dostępny dla cudzoziemców z 7 krajów (Azerbejdżanu, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). Jednocześnie zmienią się zasady programu dla Białorusi od 1 lutego 2022 roku.

 

Program PBH przeznaczony jest dla firm i specjalistów z dziedziny IT, którzy chcą rozpocząć w Polsce. Korzyści pozostają niezmienne: możliwość uzyskania rocznej wizy w uproszczonym procesie (mniej wymaganych dokumentów) dla pracownika i członków rodziny, możliwość wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę oraz ułatwienia we wjeździe do Polski.

Posiadacze wiz z dopiskiem „Poland. Business Harbour” są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w okresie ważności tej wizy.

Przepisy wciąż zawierają lukę. Luka uniemożliwia legalne wykonywanie pracy po wygaśnięciu wizy PBH, a przed uzyskaniem kolejnego dokumentu legalizującego pracę w Polsce (np. odpowiednie zezwolenie na pobyt czy zezwolenie na pracę).

Obywatele Azerbejdżanu nie mogą wykonywać pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które pozwalałoby na zabezpieczenie ich dalszego prawa do pracy w okresie poniżej jednego miesiąca. Natomiast proces uzyskiwania dla nich zezwolenia na pracę może trwać nawet pół roku lub dłużej, w zależności od regionu Polski.

Ponieważ wizy PBH wydawane są na rok, zalecamy ubiegać się o dokumenty legalizujące dalszą pracę z dużym wyprzedzeniem. Pozwali to zminimalizować ryzyko utraty prawa do legalnej pracy w Polsce po wygaśnięciu wizy PBH cudzoziemca z Azerbejdżanu.

Wizy w ramach programu wydawane są również małżonkom i dzieciom pracowników. Członkowie rodziny będą mogli wjechać do Polski bez dodatkowej zgody Straży Granicznej na wjazd (wymaganego na podstawie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa). Wizy PBH nie zapewniają jednak zwolnienia z kwarantanny.

Obecnie wizy PBH dostępne są również dla specjalistów z Białorusi, którzy mogą wykazać się doświadczeniem zawodowym lub wykształceniem w dziedzinie IT, ale nie znaleźli jeszcze polskiego pracodawcy. Od 1 lutego 2022 r. zmienią się jednak zasady obowiązujące dla Białorusi. Nie będzie już możliwości uzyskania wizy PBH bez wsparcia polskiej firmy uczestniczącej w programie PBH.

Zmiana zasad nie wiąże się z anulowaniem wydanych już wiz. Cudzoziemcy z Białorusi, którzy uzyskali wizę PBH bez wsparcia polskiego pracodawcy, mogą nadal korzystać z wizy do końca jej ważności.