HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#alert: Rozszerzenie programu „Poland. Business Harbour” o nowe państwa

14.07.2021

Rząd ogłosił rozszerzenie o nowe państwa programu „Poland. Business Harbour”. Obok Białorusi, obecnie o wizy w ramach programu będą mogli ubiegać się specjaliści z Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Ułatwienia wizowe dla nowych państw (innych niż Białoruś) są zasadniczo przeznaczone dla cudzoziemców zaproszonych przez pracodawców, którzy zgłoszą udział w programie. Program jest obecnie kierowany głównie do szeroko pojętego sektora IT. Oprócz możliwości uzyskania rocznej wizy po priorytetowym rozpatrzeniu wniosku, cudzoziemcy uzyskują dwie ważne korzyści: możliwość pracy bez zezwolenia na pracę oraz ułatwienia we wjeździe do Polski.

Posiadacze wiz z adnotacją „Poland. Business Harbour” są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w trakcie ważności wizy. Przepisy w dalszym ciągu zawierają jednak lukę, która może uniemożliwić legalne wykonywanie pracy po zakończeniu ważności wizy, a przed uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia na pobyt w Polsce.

Wizy w ramach programu są wydawane także dla małżonków i dzieci pracowników. Jest to duże ułatwienie dla rodzin pracowników. Członkowie rodziny nie mają automatycznie zapewnionego prawa wjazdu do Polski na równi z pracownikami (ze względu na ograniczenia we wjeździe do Polski związane z pandemią koronawirusa). Jednak rodziny specjalistów np. z Ukrainy, którzy otrzymają wizy z adnotacją „Poland. Business Harbour”, będą uprawnieni do wjazdu bez dodatkowego wykazywania swojego statusu czy zgody Straży Granicznej. Po przybyciu do Polski mogą jednak być zobowiązani do kwarantanny, podobnie jak sami pracownicy.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, program w przyszłości może być rozszerzony o inne kraje i branże. Decyzja będzie uzależniona od efektów obecnej tury poszerzenia programu.