HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Dyrektywa promująca równowagę płci we władzach spółek

09.06.2022

W tym tygodniu Parlament Europejski oraz Rada UE osiągnęły porozumienie ws. dyrektywy, która ma na celu zniwelowanie nierównowagi płci we władzach spółek. Zostanie ona przyjęta po 10 latach od przedstawienia propozycji jej przyjęcia przez Komisję Europejską. Zgodnie z zapowiedziami przepisy mają wejść w życie w 2026 r.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze założenia proponowanej dyrektywy:

  1. Rozwiązania wynikające z dyrektywy będą musiały wprowadzić jedynie spółki notowane na giełdach papierów wartościowych (spółki publiczne) w Unii Europejskiej.
  2. Dyrektywa ustala wprowadzenie 40% udziału osób płci niedostatecznie reprezentowanej wśród dyrektorów niewykonawczych (zarządach niewykonawczych – w przypadku polskich spółek będą to rady nadzorcze) albo 33% stanowisk w przypadku wszystkich dyrektorów. Wybór jednego z powyższych mechanizmów zależy od decyzji Państwa Członkowskiego.
  3. Spółki muszą zapewnić jasność i przejrzystość procedur powoływania członków zarządu oraz obiektywną ocenę kandydatów na podstawie ich indywidualnych osiągnięć, bez względu na płeć.
  4. Spółki, które nie osiągną wymienionego w pkt 2 udziału procentowego, będą musiały przy wyłanianiu nowego pracownika dawać pierwszeństwo osobom płci niedostatecznie reprezentowanej, jeżeli dwóch kandydatów różnej płci ma takie same kwalifikacje.
  5. Spółki będą musiały ujawnić swoje kryteria kwalifikacyjne, jeżeli zażąda tego odrzucony kandydat.
  6. Oprócz tego, spółki będą zobowiązane do udowodnienia, że nie zostały naruszone zasady równowagi płci, jeśli istnieje podejrzenie, że odrzucony kandydat płci niedostatecznie reprezentowanej miał takie same kwalifikacje.
  7. Sankcje nakładane przez państwa członkowskie na przedsiębiorstwa, które nie wywiązują się z ww. obowiązków muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Mogą one obejmować grzywny oraz unieważnienie powołania lub odwołanie ze stanowiska kwestionowanego dyrektora.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.