HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Specustawa – przyjazd ze Słowacji nie pozbawi prawa pobytu w Polsce

17.03.2022

Specustawa nie obejmuje ochroną wszystkich osób, które uciekły z Ukrainy przed wojną. Liczną grupą pominiętych przez specustawę są obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski z terytorium innego państwa niż Ukraina (często np. ze Słowacji). Ma się to zmienić.

Komisja sejmowa rozpoczęła dziś prace nad pierwszą nowelizacją specustawy. Projekt ma ograniczać się do wykreślenia z ustawy słowa „bezpośrednio”. Ta pozornie mała zmiana będzie miała duże znaczenie dla osób, które nie wjechały do Polski z terytorium Ukrainy.

Przez zmianę przepisów osoby, które uciekły do Polski inną drogą niż przez granice polsko-ukraińską, zostaną objęte ochroną specustawy. Oznacza to nie tylko prawo do pobytu w Polsce do 24 sierpnia 2023 r., ale też np. szerszy dostęp do świadczeń socjalnych przewidzianych w specustawie.

Obecnie, przed nowelizacją ustawy, osoby które najpierw uciekły np. do Mołdawii, a dopiero potem wjechały na obszar Unii Europejskiej nie są objęte polską specustawą. Mogą korzystać z unijnego mechanizmu ochrony czasowej, który jest mniej korzystny w stosunku do specustawy.

Według planów, prace nad poprawką przez Sejm i Senat mają zakończyć się w środę 23 marca. Oznacza to możliwość szybkiego wejścia zmian w życie. Według deklaracji rządu, możliwe są także dalsze nowelizacje specustawy, w miarę identyfikowania problemów praktycznych w jej stosowaniu.