HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Zmiany w powiadomieniach o rozpoczęciu pracy Ukraińców – pracodawcy, którzy nie złożyli powiadomień na czas, będą mogli uzupełnić ten brak w terminie 14 dni

01.02.2023

W ubiegły piątek wieczorem opublikowane zostały najnowsze zmiany w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowelizacja weszła w życie następnego dnia (28 stycznia) i wprowadza wiele istotnych zmian w polskim prawie imigracyjnym, nie tylko w zakresie specjalnych rozwiązań dla Ukraińców.

Nowe przepisy jednoznacznie wskazują m.in. na obowiązek pracodawcy złożenia powiadomienia o rozpoczęciu pracy przez obywatela Ukrainy w przypadku, gdy ten uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę z wpisanym zwolnieniem z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie specustawy, nawet jeśli praca była świadczona przed doręczeniem tego zezwolenia cudzoziemcowi.

Pracodawca, który nie powiadomili powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy, który uzyskał takie zezwolenie przed wejściem w życie nowelizacji, ma obecnie możliwość złożenia zaległego powiadomienia w dodatkowym i wyjątkowym terminie 14 dni od 28 stycznia. Biorąc pod uwagę tak krótki termin oraz ewentualne negatywne konsekwencje niezrealizowania tego obowiązku, wszystkim zainteresowanym rekomendujemy niezwłocznie złożyć zaległe powiadomienia.

W przypadku zezwolenia wydanego najwcześniej 28 stycznia, powiadomienie o rozpoczęciu pracy powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania zezwolenia przez obywatela Ukrainy.
Praktyka składania powiadomień w takich przypadkach była nieoficjalnie aprobowana przez władze jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów i nasz zespół rekomendował ją od samego początku. Obecnie jest ona wyraźnie odzwierciedlona w znowelizowanych przepisach.

Nowelizacja wprowadza też wiele innych zmian w polskim prawie imigracyjnym, w tym np. przepisy likwidujące tzw. „przedłużenia covidowe” polskich zezwoleń na pobyt i wiz oraz przepisy dot. zezwoleń na pobyt czasowy dla uchodźców z Ukrainy. Niektóre z tych zmian już są w mocy, inne wejdą w życie dopiero za jakiś czas. Więcej szczegółów podamy w naszych kolejnych publikacjach. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu LinkedIn.