HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Ministerstwo zapowiada znaczące ułatwienia w legalizacji pracy i pobyt uchodźców z Ukrainy

01.03.2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada, że obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski 24 lutego 2022 r. lub później najprawdopodobniej będą mogli pozostać legalnie w Polsce przez kolejne 18 miesięcy. Nie jest jeszcze wiadome, czy takie osoby będą musiały uzyskiwać kartę pobytu czy prawo do pobytu zostanie im przyznane automatycznie z mocy prawa bez konieczności załatwiania jakichkolwiek formalności.

Dla zatrudnienia takiej osoby nie będzie również konieczne uzyskiwanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Pracodawca będzie musiał jedynie złożyć elektroniczne zawiadomienie o zatrudnieniu w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy.

Mając na uwadze powyższe planowane rozwiązania nie rekomendujemy ubieganie się o status uchodźcy przez osoby, które uciekły z Ukrainy z powodu wojny. Procedura uzyskiwania statusu uchodźcy jest bardzo czasochłonna, a przewidywana specustawa najprawdopodobniej wdroży dużo korzystniejsze dla Ukraińców procedury legalizacji pobytu i pracy.

Monitorujemy prace nad specustawą i będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach prac.