HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Zmiany dot. zasad kwarantanny po przekroczeniu granicy od 19 października

20.10.2021

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów, które obowiązuje od wtorku 19 października br., ze zwolnienia od obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy, oprócz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE, skorzystają także osoby zaszczepione preparatami wymienionymi w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (NIZP).

W obu przypadkach zwolnienie z kwarantanny będzie obowiązywać tylko po przedstawieniu Straży Granicznej zaświadczenia o wykonaniu takiego szczepienia wystawionego w języku polskim albo w języku angielskim i gdy od pełnego zaszczepienia upłynęło co najmniej 14 dni.

Dodatkowo, osoby zaszczepione za granicą szczepionką wymienioną w wykazie NIZP będą mogły uzyskać w Polsce unijne cyfrowe świadectwo szczepienia. By je uzyskać, potrzebne będą 1) oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu taką szczepionką według oficjalnego wzoru obowiązującym w kraju jej przyjęcia, 2) tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego i 3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Na podanie wykazu do wiadomości publicznej NIZP ma 3 dni od dnia wejście w życie nowych przepisów. Na chwilę obecną wykaz nie został jeszcze upubliczniony.