HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#ALERT: Możliwość wjazdu cudzoziemców do Polski wobec wojny na Ukrainie

24.02.2022

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę, rozpoczynamy cykl wpisów o możliwościach wsparcia pracowników z Ukrainy (już zatrudnionych w Polsce) oraz rozwiązaniach związanych z przyjazdem i pobytem w Polsce cudzoziemców opuszczających Ukrainę.

Dzisiejszy atak Rosji na Ukrainę spowodował, że część obywateli Ukrainy postanowiła uciec do Polski. Z powodu ataków na ukraińskie miasta, polskie placówki konsularne zawiesiły swoje funkcjonowanie i nie ma możliwości uzyskania wiz do Polski.

Obywatele Ukrainy jednak w dalszym ciągu mają możliwość wjazdu do Polski np. na podstawie ruchu bezwizowego (jeśli posiadają paszport biometryczny). Okres pobytu w Polsce wynosi wtedy do 90 dni, z możliwością jego dalszego przedłużenia.

Cudzoziemcy, którzy chcą opuścić Ukrainę, a nie posiadają wizy lub możliwości skorzystania z ruchu bezwizowego, mają możliwość ubiegać się o wjazd do Polski na okres 15 dni (na podstawie zezwolenia udzielonego przez Straż Graniczną na granicy). Możliwe jest także ubieganie się o ochronę międzynarodową (np. status uchodźcy) – w takim przypadku cudzoziemiec może zostać skierowany do jednego z przygotowanych punktów recepcyjnych po przekroczeniu granicy, jeśli nie ma zakwaterowania w Polsce.

Na granicy z Ukrainą już od 19 lutego nie obowiązują ograniczenia wjazdu cudzoziemców w związku z pandemią koronawirusa, oznacza to że potencjalnie każdy cudzoziemiec może przekroczyć polską granicę, pomimo trwającej epidemii. Do wjazdu nie jest także np. posiadanie negatywnego wyniku testu czy potwierdzenia szczepienia przeciwko Covid-19.

Jednocześnie trwają pilne prace nad nowym rozporządzeniem, które ma na celu likwidację kwarantanny po wjeździe do Polski dla osób przybywających z Ukrainy. Rząd opracowuje także kolejne rozwiązania techniczne i prawne w celu przygotowania na przyjazd dużej grupy cudzoziemców do Polski.

Ze względu na obowiązujące wciąż rozwiązania tzw. specustawy covidowej, w Polsce w dalszym ciągu obowiązują przepisy przedłużające automatycznie możliwość pobytu w Polsce na podstawie wiz czy zezwoleń posiadanych przez cudzoziemców. Umożliwi to kontynuowanie pobytu przez osoby, które np. nie będą miały możliwości złożyć wniosku przedłużającego ich dalszy pobyt w Polsce ze względu na dużą ilość wniosków.

Wzrost liczby wniosków składanych przez cudzoziemców może również spowodować wydłużenie w najbliższym okresie oczekiwania na zezwolenia przez cudzoziemców, którzy swoje wnioski złożyli już wcześniej.

Ze względu na wzmożony ruch na przejściach granicznych i możliwościami wprowadzenia ograniczeń poruszania się przez władze ukraińskie, osoby które rozważają przyjazd do Polski np. w związku z planowanym rozpoczęciem pracy, powinny przyjechać do Polski jak najszybciej.