HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

FAQs – Kodeks pracy 2023

10.02.2023

Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników webinaru Kodeks pracy 2023, organizowanego współnie z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową.

Na pytania dotyczące nowych przepisów o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników, a także planowanej implementacji dyrektyw unijnych – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa „work-life balance”), odpowiadają adw. Bartosz Wszeborowski oraz apl. radc. Michalina Lewandowska–Alama.

Pytania i odpowiedzi dostępnę są tutaj.