HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Dwukrotna podwyżka kwoty minimalnego wynagrodzenia

11.05.2022

Inflacja w Polsce szaleje i stawia kolejne wyzwania przed przedsiębiorcami i pracodawcami, którym przyjdzie zmierzyć się z ryzykiem dwukrotnego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia w ciągu roku.

Do chwili obecnej minimalne wynagrodzenie podwyższane było raz do roku, nowa stawka wchodziła w życie 01 stycznia i pozostawała aktualna przez cały rok kalendarzowy.  W roku 2023 sytuacja może jednak przedstawiać się inaczej.

Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące zwiększenia częstotliwości podwyższania minimalnego wynagrodzenia.

Dlaczego istnieje ryzyko dwukrotnej podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia?

Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik inflacji wyniesie co najmniej 5% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

Prognozowana na przyszły rok inflacja ma wynieść 7,8%, zatem dwukrotna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. jest już niemalże pewna.

Od czego zależy wysokość podwyżki?

Niebawem GUS ma podać do wiadomości wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. Informacja ta ma o tyle istotne znaczenie, że jeżeli wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu minimalnego wynagrodzenia zostanie dodatkowo zwiększony o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

Sytuacja ta z dużym prawdopodobieństwem będzie miała miejsce w tym roku, w związku z czym możemy spodziewać się wzrostu minimalnego wynagrodzenia o co najmniej 400 złotych.

Jest przepis, ale wciąż dużo wątpliwości

Warto zaznaczyć, że przepis dotyczący dwukrotnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia do chwili obecnej nie był stosowany i do omawianej sytuacji dojdzie po raz pierwszy w historii. Już na tym etapie nie tylko wśród ekspertów, ale także wśród przedstawicieli Rady Dialogu Społecznego (który to organ jest władny do prowadzenia corocznych negocjacji w zakresie ostatecznej wysokości minimalnego wynagrodzenia) pojawiają się wątpliwości co do tego, w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona druga, lipcowa podwyżka. Wszystko przez brak szczegółowych i przejrzystych regulacji opisujących procedurę jej wdrożenia.

Na obecnym etapie nie jest pewne, jakie rozwiązanie zostanie zastosowane. Jedną z opcji jest ustalenie jednej kwoty podwyżki, która zostanie następnie podzielona na dwie części powodując, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie o połowę od stycznia i o drugą połowę od lipca. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy taki mechanizm działania jest prawidłowy, ponieważ nie realizowałby istoty przepisu, jakim jest ochrona pracowników przed spadkiem siły nabywczej wypłacanego im wynagrodzenia.

Innym możliwym do zastosowania rozwiązaniem byłoby przyznanie pierwszej podwyżki o wspomniane min. 400 złotych w styczniu a kolejnej – w lipcu.

Nie tylko kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie

Dwukrotna podwyżka minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wpłynie nie tylko na samą wysokość pensji pracownika, ale również na inne należne pracownikom składniki wynagrodzenia. Wysokość części z nich jest bowiem ustawowo uzależniona od kwoty minimalnej pensji, w związku z czym w 2023 r. wzrośnie również między innymi:

  • wynagrodzenie za czas przestoju;
  • kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń;
  • dodatek za pracę w porze nocnej.

Minimalne wynagrodzenie ma także wpływ na wysokość odszkodowania należnego pracownikowi choćby za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, nie może ono być niższe niż minimalne wynagrodzenie.

Nie można zapomnieć, że dwukrotnej zmianie ulegnie nie tylko kwota miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale także stawka godzinowa, stosowana również przy umowach zlecenia.

W innych krajach taki system już funkcjonuje

Chociaż na polskim rynku pracy będziemy mieli do czynienia z sytuacją bezprecedensową, system podwójnej (czy nawet wielokrotnej) podwyżki minimalnego wynagrodzenia funkcjonuje od lat w wielu krajach europejskich- choćby w Niemczech czy Francji.

Chętnie odpowiemy na Państwa inne, bardziej szczegółowe pytania w tym zakresie.