HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Praca cudzoziemców w Polsce – warto wiedzieć

20.06.2023

NIE WSZYSCY OBYWATELE UKRAINY PRZEBYWAJĄCY W POLSCE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SPECUSTAWY MOGĄ PRACOWAĆ W POLSCE

12 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana kolejna nowelizacja tzw. specustawy ukraińskiej. Dzięki tej zmianie legalny pobyt większości obywateli Ukrainy został przedłużony do 4 marca 2024 roku (w niektórych przypadkach do 31 sierpnia 2024 r). Jednak nie wszyscy obywatele Ukrainy będą mieli możliwość dalszego wykonywania pracy w Polsce w tym wydłużonym okresie pobytu.

Dotyczy to osób, który przyjechały do Polski w ramach tzw. pobytów krótkoterminowych (czyli m.in. ruchu bezwizowego, wiz Schengen, kart pobytu wydanych przez inne kraje strefy Schengen) i nie mają PESELów UKR. Ich pobyt w Polsce nadal będzie legalny, lecz ich dokumenty pobytowe nie zostają przedłużone. To ma istotne praktyczne znaczenie dla prawa wykonywania pracy. Tacy obywatele Ukrainy nie mogą wykonywać pracy na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Mogą jedynie pracować na podstawie tzw. powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Jeżeli pracodawca zatrudnia takiego obywatela Ukrainy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwoleniu na pracę (np. które uzyskał przed wejściem w życie specustawy i możliwości składania powiadomień), to konieczne jest złożenie teraz wniosku o zezwolenie na pobyt. Inaczej obywatel Ukrainy z dniem 31 lipca traci prawo do pracy.