HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Polska znosi covidowe ograniczenia we wjeździe cudzoziemców (z wyjątkiem Rosji i Białorusi)

21.02.2022

Rząd od 19 lutego 2022 r. znacznie ograniczył ograniczenia wynikające z przepisów covidowych w zakresie wjazdu cudzoziemców do Polski spoza UE.

Cudzoziemscy pracownicy (i członkowie ich rodzin) wjeżdżający do Polski spoza UE nie będą musieli udowadniać w większości przypadków, że należą do jednej z grup uprawnionej do wjazdu pomimo ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią.

W praktyce – ograniczenia wjazdowe będą teraz dotyczyć prawie wyłącznie podróżnych z Rosji i w mniejszym stopniu z Białorusi.

Od 19 lutego 2022 r. ograniczenia wjazdu dla cudzoziemców na podstawie przepisów Covid będą miały zastosowanie wyłącznie do wjazdów poprzez:

  • lotniskowe przejścia graniczne, ale tylko dla lotów z Białorusi i Rosji;
  • lądowe przejścia graniczne z Białorusią;
  • lądowe przejścia graniczne z Rosją;
  • morskie przejścia graniczne (w przypadku przyjazdów spoza UE do Polski drogą morską).

Podróżni podlegający przepisom dotyczącym ograniczeń wjazdowych mogą wjechać do Polski po udowodnieniu, że należą do jednej z grup uprawnionych do wjazdu do Polski (np. pracownicy zagraniczni z prawem do pracy w Polsce, obywatele Białorusi lub Ukrainy). Małżonkowie pracowników nadal nie są wymienieni jako jedna z grup kwalifikujących się do wjazdu.

Jednocześnie, do 28 lutego 2022 r. obowiązują wszystkie wymogi dotyczące kwarantanny po przyjeździe do Polski.

Podróżni ze wszystkich kierunków (w tym podróże z UE) mogą nadal podlegać 7-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Polski, w zależności od ich statusu i/lub posiadania negatywnego wyniku testu na Covid.

Zmiany w przepisach dotyczących ograniczeń związanych z koronawirusem nie mają wpływu na konieczność przestrzeganie warunków wjazdu na zasadach ogólnych, takich jak obowiązek posiadania wizy czy podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego akceptowanego w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu.