HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#alert: Planowane zmiany w prawie imigracyjnym, które mają wejść w najbliższych miesiącach

28.05.2021

1. Wprowadzenie ułatwień w zakresie zatrudniania specjalistów IT z krajów Europy Wschodniej (m.in. Ukrainy, Rosji) w ramach Polskiego Ładu. Zatrudnienie takich osób ma być możliwe na podstawie wizy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (analogicznie do obecnych zasad obowiązujących obywateli Białorusi w ramach programu Poland.Business Harbor). Na późniejszym etapie planowane jest ewentualne rozszerzenie programu o specjalistów z innych dziedzin, np. inżynierii.

2. Reforma procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę. Zmiany będą obejmować:

a) likwidację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy – w konsekwencji, wszyscy cudzoziemcy będą potrzebować zezwoleń na pracę, ale planowane jest wprowadzenie uproszczonej procedury dla obywateli krajów Europy Wschodniej;

b) zmianę urzędu wydającego zezwolenia na pracę – będą one wydawane przez powiatowe urzędy pracy, zamiast przez urzędy wojewódzkie, co w założeniu ma skrócić czas rozpatrywania wniosków, ponieważ urzędów pracy jest więcej niż urzędów wojewódzkich

3. Nowelizacja procedury administracyjnej, w ramach której zostanie wyłączona możliwość złożenia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość urzędu w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu pracy. W konsekwencji, jedyną możliwością zaskarżenia nieterminowego załatwienia sprawy przez urząd będzie złożenie do sądu skargi na przewlekłość postępowania.

 

Nasz zespół Global Mobility & Immigration pozostaje w gotowości, aby wesprzeć Państwa we wszelkich kwestiach związanych z zatrudnianiem i delegowaniem pracowników.