HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Sejm uchwalił nowelizację Polskiego Ładu

13.05.2022

12 maja 2022 r. Sejm uchwalił kolejną już nowelizację Polskiego Ładu. Celem jest poprawienie niedociągnięć reformy podatkowej z początku roku. Przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r., przy czym większość będzie wywierała skutek na cały rok 2022 r.

Uchwalone zmiany to:

 • Obniżka stawki PIT w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%. Skorzystają na tym pracownicy, zleceniobiorcy, osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło oraz przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej. Stawka 12% stosowana będzie przez płatników zaliczek od 1 lipca b.r., jednakże w rozliczeniu rocznym będzie miała zastosowanie do dochodów z całego roku podatkowego. Jednocześnie niezmienne pozostają:
  • stawka PIT w drugim progu podatkowym (32%);
  • wysokość dochodu, od którego zaczyna się drugi próg podatkowy (120.000 zł);
  • kwota wolna od podatku (30.000 zł).
 • Nowa kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie. W skali roku będzie to 3.600 zł (30.000 zł x 12% = 3.600 zł).
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej. Ulga przestanie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia. Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że osoby, dla których rozliczenie z ulgą okaże się bardziej korzystne niż według najnowszych zmian, otrzymają wyrównanie od Urzędu Skarbowego (zwrot różnicy pomiędzy podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej).
 • Powrót wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem. Zastąpi ono wprowadzaną na początku 2022 r. ulgę w wysokości 1.500 zł. Samotni rodzice skorzystają z półtorakrotności kwoty wolnej od podatku (45.000 zł). W przypadku dziecka z niepełnosprawnością będzie to kwota podwójna (60.000 zł).
 • Wprowadzenie preferencji dla rodzin i dzieci. Wzrośnie kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko, bez pozbawiania rodziców preferencji podatkowych (z 3089 zł do 16.061,28 zł).
 • Możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do wskazanego limitu:
  • podatek liniowy: 8.700 zł;
  • ryczałt: 50% zapłaconych składek zdrowotnych;
  • karta podatkowa:19% zapłaconej składki.
 • Możliwość zmiany formy opodatkowania przez przedsiębiorców. Jeżeli po obniżce stawki PIT okaże się, że rozliczenie według skali podatkowej jest dla danego przedsiębiorcy bardziej korzystne niż rozliczenie w formie ryczałtu lub podatku liniowego – będzie mógł on zmienić formę rozliczenia w następujący sposób:
  • przejście z ryczałtu na skalę podatkową już w lipcu 2022 r.;
  • zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku podatkowego – z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę podatkową.

Rozwiązania te, jako korzystne dla podatników, miałyby być stosowane przy rozliczeniu całego roku podatkowego. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn okaże się jednak, że obecnie byłyby dla podatnika korzystniejsze – będzie mógł on się do nich zastosować. Wówczas może dojść do sytuacji, w której dla dokonania najkorzystniejszego rozliczenia, będzie trzeba porównać trzy stany faktyczne: za 2021 r., przepisów z I półrocza 2022 r. oraz nowych przepisów, które zaczną dopiero obowiązywać.

Jednocześnie najnowsze zmiany podatkowe oznaczają kolejne niedogodności dla pracodawców oraz konieczność modyfikacji systemów księgowych w krótkim czasie.

Nowelizacją zajmie się teraz Senat. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 lipca b.r.