HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Legal Update: Czy ustawodawca zdecyduje się na zlikwidowanie limitów w łańcuchu outsourcingowym?

04.09.2023

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (tutaj). Wśród wielu zmian, które przynosi ustawa znajdują się długo wyczekiwane zmiany w przepisach Prawa Bankowego.

Na czym polega zmiana?

Jedna z najistotniejszych zmian Prawa Bankowego dotyczy tzw. podoutsourcingu. Zgodnie z ustawą powstanie możliwość udzielenia ogólnej zgody na podpowierzanie czynności bankowych. W efekcie podpowierzanie będzie ułatwione, z uwagi na możliwość udzielenia ogólnej zgody oraz poszerzenia zakresu czynności, które będzie można podoutsourcować. Ustawodawca w treści uzasadnienia dostrzegł, że obecna regulacja dotycząca zakazu dalszego powierzenia czynności w ramach podoutsourcingu jest szczególnie dotkliwa w przypadku profesjonalnych dostawców w sektorze fintech.

O jakich wymogach należy pamiętać?

Ustawodawca przewidział, że dla każdego kolejnego poziomu podpowierzania konieczne będzie przekazanie informacji do banku, o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych przedsiębiorców. Po uzyskaniu takiej informacji bank będzie uprawniony do wyrażenia  sprzeciwu wobec takich zmian.

Dodatkowe obowiązki, z którymi będą mierzyć się banki, to szerszy zakres dokumentów których może wymagać KNF w związku z zawarciem umowy outsourcingu lub podoutsourcingu – w tym możliwość żądania przedstawienia min. projektu umowy i planu działania banku zapewniającego ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym umową.

Zmiany związane z uwolnieniem możliwości podoutsourcingu są spójne z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Nowe przepisy będą obowiązywać już 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, zatem warto przyjrzeć się aktualnym strukturom i dokonać ich rewizji.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania – zapraszamy do kontaktu.