HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Legal Update: Znamy plan kontroli sektorowych UODO na 2024 r. Kontrolą może zostać objęty każdy pracodawca prywatny!

12.02.2024

Prezes UODO przyjął plan kontroli na 2024 r. Weryfikacji prawidłowości podejmowanych działań mogą spodziewać się:

  1. Podmioty prywatne – w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z RODO (czyli także pracodawcy!);
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji internetowych (webowych) – w ich przypadku UODO analizować będzie sposób zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem aplikacji;
  3. Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym – w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych SIS/VIS na podstawie odpowiednich przepisów (kontynuacja kontroli z 2023 r.).

Kontrolą – w szczególności w zakresie punktu 1 – mogą zostać objęci wszyscy pracodawcy prywatni, bowiem każdego z nich dotyczy obowiązek informacyjny. Warto zatem odpowiednio przygotować się na taką ewentualność, weryfikując przekazywane klauzule informacyjne oraz sposób i zakres realizacji tego obowiązku.

Tym bardziej, że nie został skonkretyzowany żaden szczegółowy aspekt takiej kontroli. Weryfikacji podlegać będzie prawidłowość spełnienia obowiązku informacyjnego w całości. W konsekwencji spodziewamy się, że kontrola może dotyczyć nie tylko treści klauzuli informacyjnej, czy formy spełnienia obowiązku informacyjnego, ale także wszelkich innych związanych z tym obowiązkiem aspektów.

Pracodawcy powinni więc zabezpieczyć swoje interesy w tym zakresie – kontrola może zostać bowiem wszczęta bez żadnej przyczyny.

Plan kontroli sektorowych Prezesa UODO na 2024 r. znajdą Państwo tutaj.