HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#alert: Kwarantanna dla podróżnych przedłużona do końca wakacji

16.06.2021

Stosowanie kwarantanny po przyjeździe do Polski zostało przedłużone do 31 sierpnia. Kwarantanna w dalszym ciągu trwa 10 dni i podlegają jej zarówno osoby przyjeżdżające do Polski spoza Unii, jak i przybywające z krajów Schengen.

Nie wszyscy podróżni są objęci kwarantanną. Do listy osób zwolnionych zaliczają się np. osoby, które podróżują wewnątrz Unii Europejskiej w celu wykonywania pracy w Polsce (środkiem transportu inny niż samolot). Podróżni z krajów Schengen mogą być zwolnieni z kwarantanny na podstawie negatywnego wynik testu diagnostycznego w kierunku koronawirusa (wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy).

Zwolnionymi z kwarantanny pozostają osoby, które posiadają zaświadczenie o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do użytku w Unii Europejskiej. Obecnie honorowane będą tylko potwierdzenia szczepień wykonanych co najmniej 14 dni przed podróżą do Polski – jest to zmiana względem wcześniejszych regulacji. Zgodnie z praktyką Straży Granicznej, za zaszczepionych uważa się osoby które przyjęły obie dawki szczepionki dwudawkowej lub szczepionkę jednodawkową.

Inną możliwością uniknięcia kwarantanny jest wykonanie testu diagnostycznego po przylocie do Polski, ale przed odprawą graniczną. Osoby, które zostały już skierowane na kwarantannę mają także możliwość skrócenia jej okresu poprzez wykonanie testu w ciągu 48 godzin po wjeździe do Polski. Wpisanie negatywnego wyniku testu do systemu przez laboratorium kończy kwarantannę. Z obu tych możliwości nie mogą skorzystać podróżni, którzy zaczęli podróż w Indiach, Brazylii lub RPA – w ich wypadku obowiązkiem jest odbycie co najmniej 7 dni kwarantanny zanim będą mogli wykonać test.

Wprowadzono ułatwienia dla dzieci do 12 roku życia. Dzieci będą zwolnione z kwarantanny jeśli podróżują z dorosłymi, którzy posiadają potwierdzenia szczepienia (na warunkach opisanych powyżej) lub wykonali test po przylocie do Polski, ale przed odprawą graniczną. W tych wypadkach zwolnienie dorosłych z kwarantanny rozciąga się także na dzieci, bez np. wykonania przez dzieci oddzielnego testu.