HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: „Polski Ład” – projekt ustawy

28.07.2021

Na stronach rządowych pojawił się długo wyczekiwany projekt przepisów wprowadzających tzw. „Nowy Polski Ład”. Projekt zakłada wprowadzenie zmian w aż 22 ustawach dotyczących przede wszystkim aspektów podatkowych.

 1. Projekt zakłada ujednolicenie stawki składki zdrowotnej, w szczególności przedsiębiorcy będą płacić składkę zdrowotną na takich zasadach jak pracownicy.
 2. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców ma być uzależniona od wysokości dochodu. W przypadku ryczałtowców składka wynosi 1/3 ryczałtu.
 3. Zlikwidowana będzie możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od naliczonej zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Członkowie zarządów i fundacji mają również płacić składkę zdrowotną.
 5. Planowane jest także podwyższenie z 8 000 zł do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej oraz podwyższenie z 85 000 zł do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowania stawka podatku w wysokości 32 %.
 6. Wprowadzona ma zostać nowa ulga dla klasy średniej, której wysokość ma być uzależniona od poziomu rocznych przychodów, przy czym ulga ma dotyczyć wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 7. Reforma ma być „neutralna” dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy zarobkach 6-11 tys. zł miesięcznie. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, osoby zarabiające na umowie o pracę 13 tys. zł zapłacą miesięcznie „jedynie 13 zł więcej”.
 8. Wprowadzona ma być zmiana wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie – bez względu na sposób powołania tych osób koszty podatkowe mają wynosić 250 zł miesięcznie i nie więcej niż 3 000 zł za rok podatkowy.
 9. Wprowadzona ma być zmiana regulacji dot. prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Możliwość wspólnego rozliczenia mają mieć małżonkowie, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego, jak również przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą. Zmieni się definicja osoby samotnie wychowującej dziecko.
 10. Planowane jest wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne.
 11. Wprowadzony ma zostać ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Projekt został skierowany do konsultacji. Będziemy szczegółowo przyglądać się pracom nad projektem i informować Państwa o jego dalszych etapach, w szczególności zmianach dotyczących pracodawców i ich sytuacji.