HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Ustawa o ochronie sygnalistów – główne założenia projektu

04.10.2021

Pojawiły się główne założenia projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Konkretnych przepisów póki co jeszcze nie ma, ale wiemy już, w którą stronę zmierza ustawodawca. Poniżej wybrane, kluczowe informacje dla przedsiębiorców:

  1. Obowiązek utworzenia wewnętrznych kanałów zgłoszeń nieprawidłowości obejmie wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej 50 pracowników.
  2. Sektor finansowy (w tym banki, zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, TFI) objęty obowiązkiem bez względu na liczbę pracowników.
  3. Wprowadzenie procedury dot. zgłaszania nieprawidłowości wymagać będzie uzgodnień ze związkami zakładowymi, a w przypadku ich braku konsultacji z przedstawicielami pracowników.
  4. Procedura dot. zgłaszania nieprawidłowości będzie musiała określać m.in.: komórki organizacyjne / osoby wyznaczone do (i) przyjmowania zgłoszeń, (ii) podejmowania działań następczych (prowadzenia postępowania wewnętrznego) oraz (iii) udzielających informacji zwrotnych; sposoby zgłaszania i potwierdzania przyjęcia zgłoszeń; oraz terminy realizowanych czynności.
  5. Podmioty zatrudniające będą mogły rozszerzyć katalog osób, które mogą dokonać zgłoszenia także na inne osoby niż pracownicy, np. byli pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby zatrudnione w podmiotach utrzymujących relacje gospodarcze z pracodawcą.
  6. Brak wewnętrznych kanałów nie będzie przeszkodą, aby zgłoszenia były kierowane zewnętrznymi kanałami lub w drodze ujawnienia publicznego.
  7. Forma kanałów wewnętrznych, tryb przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dot. nieprawidłowości nie będzie dogłębnie uregulowana w Ustawie o ochronie sygnalistów i pozostawiona zostanie partnerom społecznym.
  8. Sygnaliści podlegać będą ochronie przed zwolnieniem z powodu zgłoszenia nieprawidłowości w podmiocie zatrudniającym.

Szczegółowa analiza projektu Ustawy o ochronie sygnalistów już wkrótce!

Link do głównych założeń projektu tutaj.

 

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

KONTAKT:

Karolina Kanclerz
Radca prawny, partner
Karolina.Kanclerz@pcslegal.pl

Bartosz Tomanek
Adwokat, Starszy prawnik
Bartosz.Tomanek@pcslegal.pl