HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Legal Update: Krwiodawcy w firmach – zmiana przepisów od 20 kwietnia br.

20.04.2023

Od dzisiaj (20 kwietnia 2023 r.) zmieniają się zasady udzielania dni wolnych pracownikom-krwiodawcom.

Do 19 kwietnia

Pracownicy-krwiodawcy mieli prawo do 1 dnia wolnego, który im przysługiwał w dniu donacji i do zwolnienia od pracy w dniu odbycia badań lekarskich zlecanych krwiodawcom.

Wyjątek! W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Honorowi Dawcy Krwi, którzy przeszli chorobę COVID-19 mieli prawo do 2 dodatkowego dnia wolnego w dniu następującym po dniu donacji.

Od 20 kwietnia

Jak jest teraz? Nie ma już rozróżnienia pracowników ze względu na to, czy przeszli oni chorobę COVID-19, czy też nie oraz czy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, czy nie.

Czytaj tutaj.